Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023

10.2.2023 11.24Uppdaterad: 10.2.2023 13.52

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder nästa gång tisdagen den 14 februari 2023 i Esbo (Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli, Kaleva-salen).

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023

Vid sammanträdet berättar välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn i sin aktualitetsöversikt om beredningen av välfärdsområdets servicestrategi, som är ett av de viktigaste temana i år. Fullmäktigegrupperna har haft möjlighet att på förhand lämna in frågor om överföringen organiseringsansvaret för tjänsterna till välfärdsområdet. Välfärdsområdesdirektören svarar i sin översikt också på dessa frågor.

Fullmäktige uppdaterar dessutom sitt tidigare beslut om förordnande av en sekreterare, behandlar beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och val av nya förtroendevalda samt antecknar för kännedom de redogörelser för bindningar som lämnats till revisionsnämnden.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller som inspelning på Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal(extern länk)

Efter sammanträdet diskuterar välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Jarno Limnéll utbytet av sammanträdet med fullmäktigegruppernas ordförande Cia Grönberg och Nora Stenvall. Se direktsändningen eller inspelningen på Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal.

Sammanträdets föredragningslista(extern länk)

Fullmäktigeledamöterna i alfabetisk ordning

  • Välfärdsområdesfullmäktige