Digitaliseringen anlände till verksamhetscentret

24.5.2023 11.46Uppdaterad: 13.6.2023 11.11
Kunkun sanomats redaktörer, från vänster Max Österberg, Niko Puranen, Jaana Töyry, Jonne Salin, Terja Karvinen, Milla Leinonen, Samuli Soininen, Rasool Al-Moadhen.

Att verksamhetscenter skapar en egen tidning har varit en bekant aktivitet vid många verksamhetsenheter under årens lopp. Även Kungsvägens verksamhetscenter i Esbo bestämde sig för att skapa en egen tidning, men den här gången med en lite modernare twist. Beslutet att göra Kunkun sanomat till en webbtidning fattades.

Förra hösten ordnade Kehitysvammaliitto projektet Erityistä voimaa, som verksamhetscentret deltog i, och detta var en av de bakomliggande orsakerna till att göra en webbtidning. Under projektets gång fick såväl personalen som klienterna utbildning i allt vad man kan göra med tablettdatorer tillsammans med klienter. 
– Jag deltog själv i gruppen lite som en ”provkanin”, eftersom jag är äldst av alla instruktörer på verksamhetscentret och den mest osäkra med datorer. I början kändes det som ett misstag att ha deltagit, jag förstod mig inte alls på dessa mojänger. Men sedan var det ändå väldigt intressant och nu skulle jag inte byta att handleda den här gruppen mot något annat, säger Terja Karvinen, som handleder den så kallade digigruppen och som var med i projektet. 

Tabletter används inte endast för att spela på, utan de kan användas för allt möjligt annat också

När projektet upphörde hade vi redan övergått till välfärdsområdet och i och med det hade funktionshinderservicen fått en ny enhet för digital delaktighet. Enhetens specialhandledare Samuli Soininen kom med i vår grupps verksamhet och tillsammans med våra klienter kom vi med idéer till vårt följande projekt. Tanken om en traditionell tidning lyftes fram, men vi beslöt oss för att göra den på ett nytt sätt. 

– Vi delade ut uppgifter tillsammans i gruppen; vem letar fram information om verksamhetscentrets historia, vem utför intervjuer eller vilka arbetsuppdrag skriver vi artiklar om. Vi funderade på alla uppgifter som behövs för att skapa en tidning och beslutade vem som skulle ta sig an uppgifterna, kommer Terja ihåg.  

Att arbeta i par fungerade fint för klienterna, en filmar, en annan intervjuar. Renskrivning blev en av klienternas hjärtesak. Alla medlemmar i gruppen hittade en för sig lämplig uppgift.

Nu håller tidningen på att färdigställas och gruppen har delat in sig i två grupper. Tillsammans med Samuli gör hälften av gruppen färdigt alla finslipningar och den andra hälften funderar redan på följande digitala projekt tillsammans med Terja. 

– Skapandet av tidningen gav upphov till en trevlig och avslappnad stämning, men man kunde också känna av spänningar i luften. Texter försvann och hamnade ovanpå varandra, det var lite svårt att placera ut bilderna. Alla är dock ivriga på att arbeta och riktigt väntar på när digigruppen börjar, berättar Terja. 

De klienter som deltagit i digigruppen gav väldigt positiv respons. Jonne berättade att han lärt sig hur man tar bilder med en tablett, Jaana hade lärt sig att använda tabletten på ett mångsidigt sätt. Max och Milla tyckte om att göra intervjuer och Emma trivdes med att ta bilder och skriva artiklar. 

Mångsidig verksamhet på Kungsvägens verksamhetscenter

Ungefär 100 klienter besöker Kungsvägens verksamhetscenter varje dag och av dem deltar cirka 40 klienter med lindrig funktionsnedsättning i arbetsverksamhet. Det finns ett flertal olika verksamhetsgrupper. Man gör ofta olika arbetsuppdrag på olika ställen för att bekanta sig med arbetslivet, såsom städning i församlingens lokaler eller stallarbete i något stall.

– Här hos oss sysslar vi med allt möjligt. Gårdsarbeten, snöskottning, vi förbereder som bäst vårt växthus inför vegetationsperioden. Under en verksamhetsdag kan vi även hjälpa till vid måltider, med klädvård, att diska i köket eller torka av borden i matsalen. I verksamheten ingår också dagligen andra hälsorelaterade aktiviteter såsom motion, att röra sig utomhus, musik och avslappning. Festligheter, såsom valborg eller midsommar, utgör en trevlig omväxling i verksamheten. Att träffa vänner och kompisar är en viktig del av dagen. Arbetstränarna stöder sådana personer som klarar sig själva på en arbetsplats utanför verksamhetscentret med hjälp av stödet av arbetsgemenskapen i att hitta ett arbetsverksamhetsställe med stöd eller ett arbete, berättar Eeva-Maija Kalavainen, som är servicechef på Kungsvägens verksamhetscenter. 

Traditionella lärdomar i bagaget och med blicken mot nya verksamhetsmodeller

Lena Astala, som är funktionshinderservicens servicelinjedirektör i välfärdsområdet, berättar att de traditionella verksamhetscentren under de senaste åren börjat genomgå förändringar. Många kan ha en föreställning om att man väver mattor och gör lerarbeten som på arbetscentralerna för i tiden. Det stämmer också delvis in på dagsläget, eftersom handarbeten, såsom mattvävning, är trevliga aktiviteter som våra klienter vill ha med i sin vardag. 
– Att arbeta med händerna kommer säkert att fortsätta vara en del av vår verksamhet också i framtiden, men världen runtomkring oss digitaliseras och vi vill erbjuda våra klienter möjligheter att ta del av det digitala. Det är formligen vår skyldighet, konstaterar Lena. 

Digital delaktighet och digitala färdigheter kan endast ökas genom övning. Därför håller sådant som man gör med hjälp av tabletter och även övning av användning av klienters egna smartapparater och digitala tjänster på att öka i verksamhetscentrenas verksamheter. Till exempel ansvarsfull användning av sociala medier är i dagsläget en nödvändig färdighet för en ung vuxen. 

 

Hela Västra Nylands välfärdsområde