Antalet hiv-smittor i huvudstadsregionen ökar fortfarande – testningen bör effektiviseras

14.9.2023 7.33

Under de senaste fem åren har ett tiofaldigt antal hiv-infektioner konstaterats i huvudstadsregionen jämfört med de föregående fem åren. Situationen är mycket oroande.

Flest fall har konstaterats hos personer som använder intravenösa droger. Det är sannolikt att det bland användarna fortfarande finns personer som inte vet om att de är smittade och som smittar andra. Hiv-smittan kan behandlas och den smittade kan med hjälp av medicinering leva ett liv som frisk.

Våra yrkesutbildade personer kan hänvisa personer med missbruksbakgrund eller personer som annars hör till en riskgrupp till hiv-testning oberoende av den egentliga orsaken till besöket. Testet är enkelt och förmånligt – en ny hivinfektion och livslång medicinering däremot inte.

Hur kommer man till hiv-test?

Hiv-test görs som snabbtest på tillnyktringsstationen för mentalvårds- och missbrukartjänster i Esbo samt på social- och hälsorådgivningsstationen Linkki enligt öppettiderna. Hiv-snabbtestet görs genom att ta en liten droppe blod från fingertoppen. Resultatet får man på 60 sekunder. Ett positivt snabbtest verifieras i laboratoriet

Remiss till ett laboratorietest för hiv kan fås på hälsostationen eller från andra hälsovårdstjänster. Hiv-testet görs på blodprov.

Kontakta:

  • Tillnyktringsstationen tfn 046 877 3678, dygnet runt
  • Social- och hälsorådgivningspunkten Linkki tfn 040 636 5083, må–ti och to–fr kl. 10–15, on kl. 12–20
  • Din hälsostation

Mer information:

Hela Västra Nylands välfärdsområde