Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige valdes i välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktige är välfärdsområdets högsta beslutsfattande organ. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi och utövar välfärdsområdets beslutanderätt. Bestämmelser om välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter finns i lagen om välfärdsområden. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bland annat om välfärdsområdesstrategin, välfärdsområdets förvaltningsstadga samt välfärdsområdets budget och ekonomiplan. Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter dessutom en välfärdsområdesstyrelse och övriga organ i välfärdsområdet samt väljer en välfärdsområdesdirektör.

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden sänds direkt på vår YouTube-kanal(extern länk). Inspelningarna kan se textade i efterhand.