Psykologtjänsterna inom elevhälsan 

Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt både unga och vuxna studerande på andra stadiet i frågor kring känslor och psykiskt välbefinnande.

Elevhälsan är i första hand en förebyggande verksamhet som stöder läroanstaltsgemenskapen. Dessutom har barn, elever och studerande rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Livssituationen kan ibland bli sådan att du vill diskutera den på tumanhand med en sakkunnig inom elevhälsan. Diskussionerna är konfidentiella och frivilliga. Du kan bland annat diskutera följande teman med din psykolog: - lärande och skolgång - beteende - känsloliv och psykisk hälsa - din egen tillväxt och utveckling. Som vårdnadshavare för ett barn eller en ung person kan du få vägledning och rådgivning av en psykolog gällande till exempel skolgång, studier, föräldraskap och uppfostran. Vid behov samarbetar psykologen med till exempel annan personal inom elevhälsan, andra familjecentertjänster eller liknande parter. Den generellt inriktade elevhälsan är primär och förebyggande. Med generellt inriktad elevhälsa avses en verksamhetskultur på läroanstalten som främjar - elevernas och de studerandes inlärning - hälsa och välbefinnande - socialt ansvarstagande - äxelverkan och delaktighet. Psykologen deltar med sin egen expertis till skolans generellt inriktade elevhälsa och multiprofessionella verksamhet.

Villkor för att få tjänsten

När du är elev inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen eller är studerande på ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt, har du tillgång till psykologtjänsterna oberoende av din hemkommun. Psykologtjänsten är frivillig och kostnadsfri.

Tjänsten är avgiftsfri.