Öppenvårdtjänst för unga klienter inom mental- och missbrukarvården

Vi erbjuder hjälp och stöd för unga som har problem kring orkande och rusmedel.

Mental- och missbrukarvården för unga erbjuder dig vägledning och rådgivning, utvärdering, vård och rehabilitering. Du behöver ingen remiss, utan du kan söka dig till tjänsten direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på välfärdsområdets webbplats. Tjänsten är avgiftsfri. Du kan söka dig till tjänsten vid problem som rör till exempel livshantering, humör, rusmedelsbruk eller livskriser. Vården planeras alltid tillsammans med dig, och vårdnadshavare eller andra personer som är viktiga för dig är inbjudna med ditt tillstånd. Behandlingen kan omfatta individuella besök och/eller gruppbesök, familjemöten eller möten med andra personer som är viktiga för dig. Vid behov kan vi också boka en läkartid för dig, till exempel för att börja med medicinering eller för att hänvisa dig till fortsatt vård. Vårdperioder och innehåll planeras tillsammans och är av överenskommen längd. Tjänsten bygger på ömsesidigt förtroende och är frivillig. Vid behov samarbetar vi också med andra tjänster, såsom elev- och studerandevården och familjecentertjänsterna. Samarbete avtalas alltid med dig och med ditt tillstånd.

Villkor för att få tjänsten

Mental- och missbrukarvården för unga omfattar kostnadsfria tjänster som är öppna för alla invånare i Västra Nylands välfärdsområde. Ingen remiss behövs, utan den ungas egen eller en förälders oro om den ungas psykiska hälsa, ork eller missbruk räcker.

Tjänsten är avgiftsfri.