Mödrarådgivningen

På mödrarådgivningen främjar vi det ofödda barnets och hela familjens välbefinnande samt ger stöd för föräldrarna när de förbereder sig på föräldraskapet.

Mödrarådgivningens tjänster är en del av familjecentrets tjänster. Syftet med mödrarådgivningen är att trygga en normal graviditet, moderns, fostrets och hela familjens välbefinnande och en trygg förlossning. Det är bra att boka det första rådgivningsbesöket direkt när man fått veta att man är gravid. Din maka eller make eller en stödperson är alltid välkommen med på rådgivningsbesöket. Du träffar mödrarådgivningens hälsovårdare eller läkare i genomsnitt en gång i månaden under graviditeten. Mödrarådgivningen stöttar dig i frågor kring graviditeten och det kommande föräldraskapet. Mödrarådgivningen ger också stöd för parförhållandet, och om du väntar ditt första barn hänvisas du och barnets andra förälder till familjeförberedelsekursen som ordnas av rådgivningsbyrån. Skulle det uppstå problem under graviditeten hänvisar läkaren eller hälsovårdaren dig till mödrapolikliniken för fortsatta undersökningar. Under graviditetens gång har du möjlighet att få extra besök enligt dina behov och särskilt stöd i form av individuella möten eller gruppträffar till exempel vid graviditetsdiabetes, förlossningsrädsla, amning, psykisk ohälsa eller missbruk. Om de blivande föräldrarna inte är gifta får man på rådgivningen information om erkännande av föräldraskapet. Under vissa förutsättningar kan erkännande av föräldraskapet (tidigare: erkännande av faderskapet eller moderskapet) och ingående av avtal om gemensam vårdnad även ordnas på rådgivningsbyrån.

Villkor för att få tjänsten

Alla gravida kvinnor och familjer som ska få barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningstjänsterna är en del av primärvården och tjänsterna är avgiftsfria och frivilliga. Mödrarådgivningen baserar sig på hälso- och sjukvårdslagen (§ 15).

Tjänsten är avgiftsfri.