Gemenskapsboende för äldre

Vi erbjuder gemenskapsboende i hyresbostäder när det inte längre är möjligt att bo hemma men hjälp inte behövs kontinuerligt.

Gemenskapligt boende är ett alternativ när din funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder, sjukdom eller andra liknande orsaker och ditt behov av vård och omsorg har ökat. Ett tryggt boende kan inte längre ordnas i ditt tidigare hem, men du har inte ett konstant behov av hjälp på natten. Gemenskapligt boende stödjer dig att leva ett individuellt liv och upprätthålla ditt välbefinnande, din hälsa och dina relationer. Baserat på ett konstaterat servicebehov ordnar välfärdsområdet en hyresbostad åt dig i ett gemenskapligt boende, i en tillgänglig och trygg miljö. Alternativt kan du söka dig till gemenskapligt boende som erbjuds av en privat tjänsteproducent (servicehus). Du möblerar din egen bostad. Förutom din egen bostad omfattar gemenskapligt boende gemensamma utrymmen och aktiviteter för boende. Tjänsten omfattar vård och omsorg enligt ditt servicebehov. Andra tjänster du behöver (t.ex. måltids-, städnings- och tvättjänster) kan du skaffa från servicehusets samarbetspartner efter eget val. Vi hjälper dig att ordna lämpliga tjänster. Du kan bo i gemenskapligt boende så länge som dina servicebehov kan tillgodoses. I några av servicehusen kan du bo livet ut.

Villkor för att få tjänsten

Du kan ansöka till gemenskapsboende när du inte längre kan bo tryggt i ditt eget hem med stöd av öppenvården. Du har dock inte ett kontinuerligt hjälpbehov på nätterna. Tjänsten kan beviljas till dig om din funktionsförmåga är nedsatt och du i regel klarar av den dagliga livsföringen med assistans av en person eller ett hjälpmedel. Som hjälp för att bedöma situationen som helhet används olika slags mätare för bedömning av den fysiska, psykiska, kognitiva eller sociala funktionsförmågan. Förutsättningen för att få tjänsten är att tjänsterna inom hemvården, närståendevård eller andra tjänster som stöder boendet i hemmet redan har provats, men konstaterats vara otillräckliga. Privata serviceproducenters servicehus väljer själv sina boende.

Tjänsten är avgiftsbelagd.