Främjande av munhälsan och egenvård

Vi motiverar och handleder människor i alla åldrar till en god egenvård av munnen.

Det allra viktigaste i främjandet av munhälsan är en livsmiljö som vägleder till bra val. Det viktigaste arbetet för munnen och tänderna görs hemma, med en god egenvård. En god munhygien hjälper att hålla munnen fräsch, frisk och smärtfri. Sunda munhälsovanor anammas redan i barndomen och de bär livet ut. Munhälsan är en viktig del av människans välbefinnande och allmänhälsa. Inom mun- och tandvården försöker man stödja egenvården med hjälp av anvisningar på internet och personlig handledning på mottagningen. Vi tillhandahåller handledning även i samband med olika evenemang, vid enheter för stödboende, skolor och daghem. Följ anvisningarna nedan så har du redan gjort mycket för att förebygga munsjukdomar: Borsta tänderna noga med fluortandkräm på morgonen och på kvällen. Rengör tandmellanrummen dagligen. Ät regelbundet och hälsosamt. För tandhälsan är en måltidsrytm med 4-6 måltider optimal. Ta en xylitolpastill eller tugga xylitoltuggummi efter maten. Drick vatten när du är törstig. Sport-, energi- läsk- och lightdrycker samt juice är sura och orsakar tanderosion, och om de innehåller socker, även karies. Tillämpa hälsosamma levnadsvanor i alla livssituationer. Speciellt tobak och tobaksprodukter är skadliga för munhälsan. Gå på regelbundna munhälsokontroller hos en yrkesutbildad person inom munhälsovården.

Villkor för att få tjänsten

Alla patienter ges munhälsofrämjande rådgivning och handledning av egenvården i samband med kontrollen av munhälsan och bedömningen av vårdbehovet. Rådgivningen och handledningen baserar sig på vårdplanen som utarbetats vid undersökningen av munhälsan. Munhälsan främjas också i samarbete med andra aktörer.

Tjänsten är avgiftsbelagd.