Tandvård för skolelever

Vi sköter skolelevernas munhälsokontroller efter deras individuella behov.

Mun- och tandvården för skolelever ingår i skolhälsovården. Under grundskolan kontrolleras skolelevernas mun och tänder vid regelbundna kontroller i åk 1, 5 och 8. Beroende på barnets eller den ungas individuella behov kan han eller hon även kallas till kontroller och behandling oftare. För barnet eller den unga upprättas i samband med kontrollerna en vårdplan där man fastställer tidpunkterna för följande besök hos munhygienisten och tandläkaren samt planen för - förebyggande vård - egenvård - uppföljning av bettets utveckling - eventuella röntgenundersökningar - fyllningsterapi och - vård av tandköttssjukdomar. De regelbundna kontrollerna görs beroende på område antingen vid tandkliniken eller i skolan. Munhälsokontrollerna för skolelever görs av en tandläkare eller en munhygienist och barnets vårdteam ser till att barnet får fortsatt vård enligt vårdplanen. Vid uppföljning av bettets utveckling remitteras barnet eller den unga vid behov till en specialist i tandreglering för bedömning av vårdbehovet. Skolelever kallas till kontrollerna antingen av munhälsovården eller via skolan.

Villkor för att få tjänsten

Till granskning av munhälsan kallas eleverna i årskurs 1, 5 och 8 samt elever i andra årskurser baserat på en bedömning av det individuella behovet som gjorts av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården.

Tjänsten är avgiftsfri.