Tandvårdsjour

Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.

På jourmottagningen får patienten vård som jourtjänst oavsett sin hemort. Med vård under jourtid avses brådskande vård som inte kan vänta utan att sjukdomen eller skadan förvärras. På vardagar ordnas jourmottagning vid välfärdsområdets egna tandkliniker. På kvällar, veckoslut, vardagshelger och nattetid finns jourmottagningen vid Nylands centraliserade jourtjänster i Helsingfors. Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar första hjälp och vars vård på medicinska grunder inte kan flyttas till följande dag. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms alltid på telefon innan man kommer till jourmottagningen. Krävande situationer som kräver omedelbar vård under jourtid och som tas omhand på natten: - Ökad svullnad, rodnad och smärta. - Munnen kan endast öppnas i begränsad omfattning (mellanrummet mellan framtänderna mindre än två fingrar). - Svårigheter att svälja. - Misstänkt fraktur i ansiktet eller käken. - Olycka med skador på tänderna (en permanent tand lossnar, förflyttas eller spricker vid en olycka) - Olycka med skador på mjölktänderna så att man inte kan bita ihop tänderna. - Blödning från munnen efter tandutdragning eller annat ingrepp som inte upphör inom två timmar med de anvisningar som jourmottagningen ger. - Käkledsluxation (käkleden ur led). Andra situationer som kräver vård under jourtid: - Olycka med skador på tänderna (en permanent tand lossnar, förflyttas eller spricker vid en olycka) - Skadad fast tandställning som sticker och smärtan går inte att lindra med tuggummi eller tandställningsvax. Tandställningen har skadat slemhinnan och orsakat en blödning som inte upphör med kompression (vid behov även på natten). - Kraftig smärta som inte reagerar på smärtlindring. - Allmänna symtom i samband med tand- och munsjukdomar (t.ex. feber). - Käkledsbesvär där munnen inte går att öppna eller stänga. - Spricka i tanden med följande symtom: svullnad, begränsad öppning av munnen eller ingen effekt av smärtlindrande läkemedel. - Tandprotesen har orsakat ett smärtsamt trycksår. - Utseendemässigt störande spricka i en framtand, vars åtgärdande inte kan vänta. Exempel på situationer som inte kräver första hjälpen under jourtid: - Lindrig smärta som smärtlindrande läkemedel hjälper mot. - Kortvarig blödning från tandköttet till exempel efter att du har borstat tänderna. - Ilningar vid kallt eller varmt. - En spricka i tanden eller en fyllning. - Problem med proteser eller avtagbara tandställningar.

Villkor för att få tjänsten

Jourvård ges till alla som behöver brådskande vård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.