Ateriapalvelu ikääntyneille

Järjestämme kotiin kuljetettavia aterioita, kun se on edellytys kotona pärjäämiselle.

Voit olla oikeutettu ateriapalveluun, mikäli ravitsemustilasi on heikentynyt, sinulla on vaikeuksia aterian valmistamisessa tai hankkimisessa, tai ruokailun järjestäminen ei onnistu muulla tavoin. Ateriapalvelu myönnetään palvelutarpeen arvion ja palvelun myöntämisen kriteereiden perusteella, jos se on edellytys kotona pärjäämisellesi. Voit saada palvelua ilman, että sinulla on muita kotona asumista tukevia palveluita käytössäsi samanaikaisesti. Kotiin kuljetetut ateriat ovat ravitsemussuositusten mukaisia. Ateriat voivat olla valmiita sellaisenaan, lämmitettäviä tai sinulle voidaan toimittaa ateria-automaatti, joka sisältää pakastettujen aterioiden säilytys- ja lämmitysmahdollisuudet.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kotiin kuljetetut ateriat on tarkoitettu sinulle, jonka toimintakyky on alentunut siten, että et kykene itsenäisesti tai omaisten turvin huolehtimaan ruokailuistasi tai hyödyntämään kodin ulkopuolisia ateriointimahdollisuuksia. Voit saada palvelun myös turvaamaan iänmukaista ravitsemustasi, mikäli on todettu, että ravitsemustilasi sitä vaatii. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Ateriapalvelu voidaan myöntää ainoana palveluna tai muiden palveluidesi ohella. Tarve voi olla myös lyhytaikaista esimerkiksi sairaalasta kotiutumisesi yhteydessä tai kuntoutumisesi ajaksi.

Palvelu on maksullinen. Veteraaneille ja sotainvalideille myönnetystä palveluista ei peritä asiakasmaksua.