Kuljetuspalvelu ikääntyneille

Järjestämme kuljetusapua, kun liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä ei ole mahdollista.

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Harkinnanvaraisesti voimme myöntää sinulle Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja (taksikortti), jos liikkumis- tai toimintakykysi ei mahdollista julkisten kulkuneuvojen, kutsu- tai palvelulinjan käyttöä itsenäisesti. Palvelu on tarkoitettu sinulle, jolla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia ja olet erityisesti taloudellisesti heikommassa asemassa. Kuljetuspalvelun avulla ei ole tarkoitus korvata puutteellista julkista liikennettä ja se on tarkoitettu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille. Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään asiointi-, virkistys- ja vapaa-ajan matkoihin ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua omatoimisessa päivittäisten asioiden hoidossa ja sosiaalisen elämän ylläpitämisessä. Matkojen määrä voi olla enintään kymmenen (10) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelu on harkinnanvarainen ja myönnetään palvelutarpeenarvion perusteella. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen asuinkunta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Palvelutarpeenarvioinnissa tilannettasi arvioidaan kokonaisvaltaisesti elämäntilanne ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea itsenäistä kotona asumista, asioiden hoitamista ja sosiaalista osallistumista. Palvelua voidaan myöntää sinulle mikäli - et saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - toimintakykysi on pitkäaikaisesti alentunut sairauksista ja/ tai ikääntymisestä johtuen - perheen auton käyttö itsenäisesti tai samassa taloudessa asuvan kanssa ei onnistu - alentunut toimintakykysi aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Palvelusta peritään asiakasmaksu.

Miten voin tilata kuljetuspalvelun, kun se on myönnetty minulle?

Kuljetuspalvelun tilaaminen