Osavuorokausihoito ikääntyneille

Järjestämme tilapäistä hoitoa ja huolenpitoa esimerkiksi omaishoitajan tai läheisen työssäkäynnin ajaksi.

Kenelle osavuorokausihoito on tarkoitettu? Osavuorokausihoito on sinulle mahdollinen vaihtoehto silloin, kun sinulla on tilapäinen tarve hoidolle ja huolenpidolle omaishoitajasi tai läheisesi asioinnin tai työssäkäynnin ajaksi. Osavuorokausihoidolla pyritään edistämään omaishoitajien hyvinvointia sekä tukemaan heitä hoitotehtävässään. Palvelu pyritään järjestämään joustavasti myös omaishoitajan äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi lääkärikäynnin ajaksi. Palvelua tarjotaan sekä päivä- että yöaikaisena hoitona, enintään 12 tunnin ajaksi. Miten osavuorokausihoitoon pääsee? Jos sinulla on asiakkuus osavuorokausihoitoa tarjoavaan yksikköön, voit tiedustella mahdollisuutta osavuorokausihoitoon suoraan yksiköstä. Yksikkö sopii hoitojakson ajankohdan ja keston kanssasi. Varatut jaksot ovat sitovia. Mitä osavuorokausihoidon palveluun sisältyy? Osavuorokausihoidossa saat tarvitsemasi perus- ja sairaanhoidon palvelut. Voit osallistua ruokailuun sekä muuhun toimintaan yksikön aikataulun mukaisesti. Ateriat sekä hoito ja huolenpito sisältyvät maksuun. Sinun tulisi kuitenkin ottaa mukaan tarvitsemasi hoitotarvikkeet, lääkkeet sekä vaatteet. Kuljetuksen järjestät itse.

Ehdot palvelun saamiseksi

Voit hakea osavuorokautista hoitoa, jos sinulla on omaishoitaja ja olet käynyt lyhytaikaisen palveluasumisen jaksoilla tai päivätoiminnassa. Tarve osavuorokausihoitoon on tilapäinen ja ilmennyt äkillisesti. Osavuorokautinen hoito ei edellytä päätöstä omaishoidon tuesta, eikä se korvaa omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. Edellytyksenä on, että et voi olla yksin kotona lyhyitäkään aikoja ja että hoitoa ei ole mahdollista järjestää suunniteltuina avopalveluina (esim. päivätoimintana).

Palvelu on maksullinen.