Deldygnsvård för äldre

Vi ordnar tillfällig vård och omsorg till exempel medan närståendevårdaren eller den anhöriga är på arbetet. 

För vem är deldygnsvård avsedd? Deldygnsvård är ett möjligt alternativ för dig om du har ett tillfälligt behov av vård och omsorg när din närståendevårdare eller närstående hanterar ärenden eller arbetar. Deldygnsvård syftar till att främja närståendevårdarnas välbefinnande och stödja dem i deras vårduppgift. Syftet är att organisera tjänsten på ett flexibelt sätt även i plötsliga och oväntade situationer hos en närståendevårdare, till exempel under ett läkarbesök. Tjänsten tillhandahålls som både dag- och nattvård, i högst 12 timmar. Hur får man tillgång till deldygnsvård? Om du har ett klientskap vid en enhet som tillhandahåller deldygnsvård, kan du fråga om möjligheten till deldygnsvård direkt från enheten. Enheten avtalar med dig om tidpunkten och längden på vårdperioden. De reserverade perioderna är bindande. Vad ingår i deldygnsvårdens service? Inom deldygnsvården får du de bas- och sjukvårdstjänster du behöver. Du kan delta i måltider och andra aktiviteter enligt enhetens schema. Måltiderna och vården ingår i avgiften. Du bör dock ta med dig de vårdartiklar, mediciner och kläder du behöver. Transporten ordnas av dig själv.

Villkor för att få tjänsten

Du kan ansöka om deltidsvård om du har en närståendevårdare och du har haft perioder i kortvarigt serviceboende eller i dagverksamhet. Behovet av deltidsvård är tillfälligt och det har uppstått akut. För deltidsvård krävs inget beslut om stöd för närståendevård och den ersätter inte närståendevårdarens lagstadgade ledigheter. Förutsättningen för deltidsvård är att du inte kan vara ensam hemma ens korta tider och att vården inte kan ordnas med planerade tjänster inom öppenvården (t.ex. som dagverksamhet).

Tjänsten är avgiftsbelagd.