Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seuraamme ja tuemme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä vauvaiästä koulun alkuun asti.

Lastenneuvolan palvelut ovat osa perhekeskusta. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään alle kouluikäisen lapsesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lisäksi neuvolassa keskustellaan muun muassa perheen hyvinvoinnista ja vanhemmuudesta, lasten kasvatuksesta, ravitsemuksesta, mielialasta ja päihteistä. Tavoitteena on yhdessä perheesi kanssa löytää ratkaisuja erilaisiin tuen tarpeisiin mahdollisimman varhain. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään luvallasi muiden perhekeskuksen ammattilaisten kanssa. Neuvolassa selvitetään vuosittain myös tarkastuksista poisjäävien lasten tuen tarve. Vauvasi ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuukaudessa, sen jälkeen vuosittain ja aina tarpeen mukaan. Suositusten mukaan alle kouluikäisen lapsen terveystarkastuksia on vähintään 15, joista viisi sisältää myös lääkärintarkastuksen. Terveystarkastukset sisältävät erilaisten tutkimusten lisäksi terveyden edistämistä, haastatteluja ja perheesi voimavaroja tukevaa ohjausta. Lastenneuvolassa lapsellesi tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lastenneuvolaan ei voi tulla sairaana eikä neuvolassa hoideta äkillisesti sairastunutta lasta, mutta terveydenhoitajalta voi kysyä neuvoa. Osa lastenneuvolan lääkärintarkastuksesta tehdään yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa. Perheesi tarpeiden mukaan lääkäri voi tehdä yhteistyötä myös muiden ammattilaisten kanssa, tavata teitä ylimääräisillä seurantakäynneillä tai konsultoida erikoislääkäriä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lastenneuvolan palveluihin ovat oikeutettuja alle kouluikäiset lapset. Neuvolapalvelut ovat osa perusterveydenhuoltoa ja palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Lastenneuvola perustuu Terveydenhuoltolakiin (15 §).

Lastenneuvola on maksuton palvelu.