Liikkuva Sairaala (LiiSa)

Tuemme palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaita päivystystilanteisiin erikoistuneella liikkuvalla sairaalayksiköllä. Toimimme Espoossa ja Kauniaisissa.

Liikkuva sairaala LiiSa on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien ja kotihoidon tukea tarvitsevien asiakkaiden puoliakuutteihin päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut liikkuva diagnostiikka- ja hoitoyksikkö. Yksikön tavoitteena on tuottaa potilaalle turvallinen ja osaava hoito viiveettä omassa kodissaan. Puoliakuuteissa päivystyksellisissä tilanteissa liikkuva sairaala korvaa potilaan käynnin päivystyspoliklinikalla. Liikkuva sairaala LiiSa toimi ympärivuorokautisesti. Liikkuva sairaala LiiSan toiminta käsittää puhelinarvion ja tarvittaessa potilaan luona tapahtuvan tutkimuksen ja arvioinnin. Liikkuva sairaala LiiSaan yhteyden ottaa aina hoitoosi osallistuva kotihoidon tai ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitaja tai muu ammattilainen. LiiSan kotikäynnit toteuttaa aina sairaanhoitaja. LiiSan sairaanhoitaja antaa puhelinohjausta potilasta hoitavalle henkilöstölle tai tekee käynnin potilaan luokse. LiiSa hoitaa esimerkiksi haavoja, vatsaoireita, ihottumia, virtsaamiseen liittyviä ongelmia sekä suonensisäistä nesteytystä. LiiSan sairaanhoitajan mukana kulkee tutkimuslaitteita sekä lääkkeitä. Pikadiagnostiikkavälineiden avulla sairaanhoitaja voi mitata muun muassa tulehdusarvon ja verensokerin asukkaan luona. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa potilaan omaa lääkäriä tai päivystyspoliklinikan lääkäriä. Esimerkiksi LiiSan sairaanhoitaja voi aloittaa antibioottitiputuksen asukkaan kotona. Aina tarvittaessa järjestetään asukkaan siirtyminen sairaalahoitoon. Liikkuvan sairaalan diagnostisen ja arvioivan käynnin jälkeen hoito voi tarvittaessa jatkua kotisairaalan käynnein.

Ehdot palvelun saamiseksi

Liikkuvan sairaalan palvelut edellyttävät potilasta hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenoton asiakkaan tilanteesta. Ammattilainen voi olla ympärivuorokautisen palveluasumisen tai kotihoidon hoitaja tai lääkäri. Liikkuva sairaala hoitaa vain päivystyksellisiä tilanteita ja korvaa päivystyspoliklinikkakäynnin. Liikkuva sairaala ei hoida henkeä uhkaavia tilanteita, joissa tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (112). Potilaan perussairauksien normaali perushoito tai esimerkiksi laboratoriokoekontrollit eivät ole LiiSan tehtäviä.

Liikkuvan sairaalan palvelut ovat ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaille maksuttomia.