Työterveyshuolto

Järjestämme työterveyshuoltoa alueellamme sijaitsevien yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille.

Yritys työntekijöilleen ja esimerkiksi yksityinen henkilö henkilökohtaiselle avustajalleen on velvollinen tarjoamaan työterveyspalvelut. Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky tarpeen mukaan työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen. Hyvinvointialue on sopinut järjestämisvastuullisen työterveyshuollon tuottamisesta yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Työntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon, jonka järjestämistavasta päättää työnantaja. Työnantaja voi sopia työterveyshuollon tuottamisesta suoraan yksityisen palvelutuottajan kanssa tai käyttää hyvinvointialueen osoittamaa tahoa. Työterveyshuollosta tehdään aina työnantajan ja työterveyshuollon palvelutuottajan välinen työterveyshuollon sopimus.

Palvelu on maksullinen.