Företagshälsovården

Företag är skyldiga att erbjuda företagshälsovårdens tjänster till sina arbetstagare, och även privatpersoner ska erbjuda dessa tjänster till exempelvis sin personliga assistent. Företagshälsovården innefattar en granskning av arbetets och arbetsförhållandenas hälsosamhet och säkerhet, samt förebyggande av hälsorisker i anslutning till arbetet. I företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd och vid behov arbets- och funktionsförmåga. Utredningarna sker i början av anställningen och regelbundet under den. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.  Välfärdsområdet har tillsammans med privata tjänsteproducenter kommit överens om arrangerandet av den företagshälsovård som de ansvarar för.

Villkor för att få tjänsten

Arbetstagaren har rätt till företagshälsovård och arbetsgivaren beslutar om hur den ska ordnas. Arbetsgivaren kan avtala om ordnandet av företagshälsovården direkt med en privat serviceproducent eller använda en instans som välfärdsområdet anvisar. Man ingår alltid ett företagshälsovårdsavtal mellan arbetsgivaren och serviceproducenten av företagshälsovård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.