Tulevaisuuden vaikuttavaa osallisuuden kokemusta edistämässä

Julkaistu: 9.8.2022 12.49Päivitetty: 15.8.2022 7.09
Piirretty kuva, jossa kolme henkilöä istuvat tuoleilla ja yhdellä tuolilla on tablet-näyttö, jossa henkilön hahmo.

Tulevaisuuden hyvinvointialueen palveluja valmistellaan Länsi-Uudellamaalla yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja henkilöstön kanssa. Vaikuttava osallisuuden kokemus vammaispalveluissa -projektissa kootaan ajatuksia tämän hetken tilanteesta sekä siitä, mitä palvelujen tulisi olla vammaisten lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta sekä pyritään luomaan ohjenuoraa palvelujen kehittämiselle tulevaisuutta ajatellen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa tuotetaan vammaispalveluja eri toimintatavoilla ja palvelujen käyttäjille palvelut voivatkin näyttäytyä osin vaikeaselkoisena sekä pirstaloituneena kokonaisuutena. Vuodenvaihteen jälkeen palvelujen ohjaaminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle ja tämän valmistelussa yksi pääpaino on toimintojen yhtenäistämisessä palvelujen tehokkuuden ja saatavuuden lisäämiseksi. Jotta tavoitteisiin päästään, on tärkeää kartoittaa nykytila sekä selvittää palvelujen käyttäjien kokemuksia. 

Vaikuttava osallisuuden kokemus  

Vaikuttava osallisuuden kokemus vammaispalveluissa -projektissa pyritään kirkastamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten ja nuorten vammaispalvelujen tulevaisuuden tarpeita ja vaikuttavuuden kehityssuuntaa palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Tarkoituksena on koota ajatuksia siitä, minkälaisia vammaispalvelujen tulisi lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta olla, miten niiden tulisi toimia ja minkälaisia vaikutuksia niillä tulisi olla.  

Projekti tuotetaan yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden projektin kanssa. Projektin alkukartoituksen osana toteutettiin ennakkokysely liittyen palvelujen nykytilanteeseen - kyselyyn kerättiin vastauksia kaikista kymmenestä alueen kunnasta vammaispalvelujen käyttäjien parista ja tuloksia hyödynnetään projektin työpajoissa. 

NHG toteuttaa projektin pro bonona osana yhteiskuntavastuutyötään. 

Syksyn työpajat keräävät ammattilaiset, asukkaat ja järjestöt yhteen 

Yhteiskehittämisen paikkoja tarjotaan projektissa syksyn mittaan neljässä työpajassa, jotka kaikki toteutetaan etäyhteyksin Teamsin välityksellä: 

  • Työpaja 1: Nykytilanne - 17.8. klo 16-18 

  • Työpaja 2: Tavoitetilan kirkastus - ke 14.9. klo 16-18 

  • Työpaja 3: Uudet ideat - ke 5.10 klo 16-18 

  • Työpaja 4: Tulosten esittely - ke 26.10. Klo 16-18 

Työpajojen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa hyvinvointialueen ja vammaisalan toimijoiden yhteistyössä tulevaisuuden vammaispalvelujen rakentamisessa. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan työpajoihin, ole yhteydessä projektin yhteyshenkilöihin. 

Lisätietoja: 
Satu Meriläinen-Porras, Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat -projektin projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu, satu.merilainen-porras@luvn.fi  
Anna-Kaisa Asikainen, projektipäällikkö, Nordic Healthcare Group, anna-kaisa.asikainen@nhg.fi  
Mika Kaartinen, senior partner, Nordic Healthcare Group, mika.kaartinen@nhg.fi  

  

Nordic Healthcare Group (NHG) on sosiaali- ja terveysalan asiantuntija sekä analytiikkapalveluiden tarjoaja. NHG:llä työskentelee yli 200 sote-alan asiantuntijaa ja sillä on yli 2000 asiakasprojektia sekä yli 200 miljoonaa analysoitua potilaskäyntiä. NHG toteuttaa Vaikuttava osallisuuden kokemus vammaispalveluissa -projektin pro bono Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. https://nhg.fi/(ulkoinen linkki)