Verkkopalvelu auttaa henkilökohtaisen avun työnantajia

24.1.2023 17.01

Henkilökohtaisten avustajien työantajina toimivat asiakkaat ovat voineet ilmoittaa vuoden 2023 alusta avustajiensa työtunnit, vuosilomat, sairauslomat ja muut vapaat kirjaamalla ne verkkopalveluun. Palvelua käyttää jo useampi sata avustajan työnantajaa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue laajensi verkkopalvelun kattamaan koko alueen heti hyvinvointialueen käynnistyttyä.

Verkkopalvelun käyttäminen helpottaa työnantajana toimimista  

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa. Vammainen henkilö voi toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Hyvinvointialue auttaa henkilökohtaisen avun työnantajia tarvittaessa toimimalla sijaismaksajana, jolloin työnantajan ei tarvitse huolehtia palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden hoitamisesta.   

Käyttöönotettu verkkopalvelu yksinkertaistaa henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimista.  Palvelu tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet työntuntien toteutumisen seurantaan ja lisää siten palkanmaksun sujuvuutta ja kaikkien osapuolten oikeusturvaa. Myös palkanmaksun viivästymisen riskit vähenevät. Paperisten tositteiden toimittamiseen verrattuna verkkopalvelun käyttäminen on nopeampaa, varmempaa ja tietoturvallista. Verkkopalveluun tallennetut tiedot ovat myöhemmin tarkasteltavissa, eikä paperisia kaksoiskappaleita tarvita.  

Vammaispalvelut auttaa käyttämisen alkuun 

Avustajan työnantajat eivät tarvitse palkanmaksuun liittyvää erityistä osaamista. Vammaispalvelujen henkilökunta huolehtii palkan laittamisesta maksuun ja tarkistaa kirjaukset. 

Verkkopalvelu toimii tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta. Palvelun käyttämiseen tarvitaan nettiyhteyttä. Laitteeseen ei tarvitse asentaa ohjelmistoa. Verkkopalvelun käyttö on tietoturvallista ja tunnistautuminen palveluun tapahtuu omilla verkkopankkitunnuksilla. 

Verkkopalvelun käyttämiseen on saatavilla kirjalliset ohjeet ja vammaispalvelut järjestävät tarvittaessa opastusta palvelun käyttämiseen. Kaikkien työnantajien on mahdollista ottaa verkkopalvelu käyttöön. Palvelu on helppokäyttöinen ja kannustamme kaikkia työnantajia kokeilemaan sen käyttöä. 

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta https://minun.oima.fi/(ulkoinen linkki)  

Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue