Webbtjänsten hjälper arbetsgivare för personliga assistenter

24.1.2023 17.18

Klienter som är arbetsgivare för personliga assistenter har från och med början av 2023 kunnat meddela sina assistenters arbetstimmar, semestrar, sjukledigheter och andra ledigheter genom att teckna ned dem i webbtjänsten. Redan flera hundra arbetsgivare för assistenter använder tjänsten. Västra Nylands välfärdsområde vidgade tjänsten så att den omfattar hela området genast efter att välfärdsområdet startade.

Webbtjänsten förenklar din roll som arbetsgivare  

Personlig assistans är assistans i dagliga sysslor till en person med funktionsnedsättning. Personen med funktionsnedsättning kan vara arbetsgivare för den personliga assistenten. Välfärdsområdet hjälper vid behov arbetsgivare för personliga assistenter genom att agera ställföreträdande betalare, varvid arbetsgivaren inte behöver ha hand om skyldigheter i anknytning till löneutbetalningen.   
Användningen av webbtjänsten gör arbetet som arbetsgivare för en personlig assistent enklare. Tjänsten erbjuder bättre möjligheter än tidigare att följa hur arbetstimmar utförs och ökar därmed smidigheten i löneutbetalningen och förbättrar rättssäkerheten för alla. Även risken att löneutbetalningen försenas minskar. Jämfört med att skicka verifikat i pappersform är webbtjänsten snabbare, säkrare och informationssäker. De uppgifter som sparats i webbtjänsten kan granskas senare och inga papperskopior behövs.  

Funktionshinderservicen hjälper att komma i gång med användningen 

Arbetsgivarna för personliga assistenter behöver ingen särskild kompetens i anknytning till löneutbetalning. Personalen vid funktionshinderservicen ser till att lönerna betalas och granskar nedteckningarna. 

Webbtjänsten fungerar på en dator, pekplatta eller smarttelefon. Du behöver ha en internetuppkoppling för att använda tjänsten. Du behöver inte installera någon programvara på din apparat. Att använda webbtjänsten äventyrar inte informationssäkerheten och autentiseringen till tjänsten sker med de egna nätbankskoderna. 

Det finns skriftliga anvisningar för användningen av webbtjänsten och vid behov ordnar funktionshinderservicen med handledning om att använda tjänsten. Alla arbetsgivare kan börja använda webbtjänsten. Tjänsten är lätt att använda och vi uppmuntrar alla arbetsgivare att prova på att använda den. 

Webbtjänsten finns på adressen https://minun.oima.fi/(extern länk)

Hela Västra Nylands välfärdsområde