Hoitajien kansainvälinen rekrytointi hyvinvointialueella

15.9.2023 12.30

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee 25 Filippiineiltä kansainvälisen rekrytoinnin kautta tullutta työntekijää. Lokakuussa 2023 työnsä aloittaa 27 uutta filippiiniläishoitajaa hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa.

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala rekrytoi ensimmäiset filippiiniläishoitajat lokakuussa 2021 kansainvälisen hoitajarekrytoinnin pilottiprojektina. Nämä 25 hoitajaa siirtyivät 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyökumppaniksi valikoitui Seure Oy, joka oli kilpailuttanut rekrytointiyritykset asiakasorganisaatioidensa käyttöön. Sopimuksen mukaan lähtömaakoulutus, hoitajien rekrytointi ja asettautumispalvelu Suomessa kuuluvat Silkkitie Oy:n vastuulle.

Hoitajien asettautumista Suomeen seurataan säännöllisesti

Ensimmäiset Silkkitie Oy:n kautta rekrytoidut filippiiniläishoitajat aloittivat työnsä syyskuussa 2022 vammaisten asumispalveluissa (6), Espoon sairaalassa (8) ja ikääntyneiden asumispalveluissa (11).

- Hoitajien saavuttua seurasimme heidän asettautumistaan Suomeen ja työyhteisöömme. Pidimme vastaanottavien työyhteisöjen esihenkilöiden kanssa alkuvaiheessa kerran viikossa seurantapalavereja, joissa kävimme läpi esiin nousseita huolia. Järjestimme filippiiniläishoitajille ja heidän työpaikkaohjaajilleen myös yhteisen keskusteluiltapäivän ja kutsuimme mukaan Suomi-Filippiini-seuran sihteerin, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen urapalvelujohtaja Miika Puolitaival kertoo.

- Keväällä 2023 teetimme ulkopuolisen seurantatutkimuksen filippiiniläishoitajien ja työpaikkaohjaajien kokemuksista. Tutkimukseen sisältyi myös esihenkilökysely. Annettuja vastauksia käsiteltiin anonyymisti, Puolitaival sanoo.

Alkuvaiheessa esihenkilöiden, filippiiniläishoitajien ja työpaikkaohjaajien huolina olivat asuntoasiat ja viranomaisprosessien viiveet. Näihin olemme työantajana vaikuttaneet aktiivisesti antamalla palautetta Silkkitie Oy:lle ja vieneet epäkohtia tiedoksi valtakunnallisiin työryhmiin.

- Olemme mallintaneet kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien vastaanottoprosessin ja kehitämme sitä jatkuvasti seurantatutkimusten tulosten perusteella. Malliin kuuluvat työyhteisövalmennukset, toimittajayhteistyö sekä seurantapalaverit työyhteisöjen kanssa, Puolitaival lisää.

Mahdollisista epäkohdista voi ilmoittaa

Varmistamme, että kaikilla hyvinvointialueellemme rekrytoiduilla osapuolilla on mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta ja kertoa mahdollisista epäkohdista. Koko henkilökuntamme käytössä on työssä tai työhön liittyvien väärinkäytös- ja rikosepäilyjen ilmoittamiseen sisäinen kanava, jossa ilmoituksen voi tehdä joko anonyymisti tai nimellään.

Seuren ja Silkkitie Oy:n kautta rekrytoidut seuraavat 27 filippiiniläishoitajaa aloittavat työnsä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa lokakuussa 2023. Vastaanotto- ja perehdytysprosessi toteutetaan hyvinvointialueen kansainvälisen rekrytoinnin mallin mukaisesti.

Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue