Avgiftstak

Avgiftstaket är den årliga övre gräns som du betalar för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster per år. Avgiftstaket är 692 euro per år.

När ditt avgiftstak har nåtts, kan du ansöka om ett intyg om att avgiftstaket har överskridits. Efter att du har beviljats intyget är de tjänster som ingår i avgiftstaket i regel avgiftsfria till kalenderårets slut.

Ett undantag utgörs av kortvarig anstaltsvård, för vilken en avgift för uppehälle på 22,80 euro per vårddag uppbärs av personer över 18 år efter att avgiftstaket har nåtts.

Avgiftstaket omfattar hela landet, det vill säga att man i avgiftstaket utöver avgifterna för välfärdsområdets tjänster också beaktar andra betalda hälso- och sjukvårdsavgifter.

Vad ska jag göra om avgiftstaket har nåtts?

Du bär ansvaret för att följa upp vilka avgifter som räknas in i avgiftstaket och att hålla koll på om avgiftstaket har nåtts. Spara de fakturor och kvitton som ingår i avgiftstaket.

Om avgiftstaket nås inom Västra Nylands välfärdsområdes tjänster, beviljas frikort centraliserat vid ansvarsenheten Ekonomins basfunktioner vid Västra Nylands välfärdsområde.

Om du når avgiftstaket på annat håll beviljas du frikortet av den hälso- och sjukvårdsenhet där avgiftstaket nås (till exempel vid HUS, kontaktuppgifterna finns på deras faktura).

Avgifterna för en minderårig beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter.

När avgiftstaket överskrids är tjänster avgiftsfria för alla personer vars ackumulerade avgifter tillsammans har lett till att avgiftstaket nåtts.

Om du har betalat för mycket i klientavgifter betalar vi tillbaka beloppet för överbetalningen.

 

Takbeloppet för läkemedelsavgifter(extern länk) (det vill säga läkemedelstaket) sköts av Folkpensionsanstalten.

Västra Nylands välfärdsområdes kundbetjäning för ärenden rörande hälso- och sjukvårdens avgiftstak betjänar i frågor som gäller avgiftstak, reder ut ackumulerat avgiftstak och beviljar frikort på numret 029 151 5843 (måndag–fredag kl. 10–11).