För familjer

Vi hjälper till där barnen och föräldrarna är: i hemmet, i skolan och inom småbarnspedagogiken. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Familjecenter

Vi stöder hälsan och utvecklingen för barn under skolåldern samt välbefinnandet för hela familjen.
Vi stöder elevernas och studerandenas inlärning, hälsa och välbefinnande.
Vi stöder barnets utveckling och strävar efter att förbättra hens funktionsförmåga i vardagen med hjälp av talterapi, ergoterapi och fysioterapi.
Vi stöder familjer i utmaningar med barnuppfostran eller föräldraskapet.
Vi erbjuder stöd för föräldraskapet och hjälp med att stötta barnets åldersenliga utveckling och identifiera problem.
Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.
Vi erbjuder hjälp med förändringssituationer i familjen och avtalsfrågor. Vi tryggar barnets välbefinnande till exempel när föräldrarna skiljer sig.
Vi bedömer, observerar, undersöker och vårdar barn i förskole- och skolåldern (åk 1–6) i Esbo samt deras familjer när barnet har betydande barnpsykiatriska utmaningar.

Tandvård

Vi sköter munhälsokontrollerna för barn under skolåldern efter deras individuella behov.
Vi sköter munhälsokontrollerna för barn under skolåldern efter deras individuella behov.
Vi erbjuder studerande en munhälsokontroll och fortsatt vård efter behoven.

Hälsostationstjänster

Vi behandlar och undersöker både akuta och kroniska sjukdomar.
Vi erbjuder kostnadsfria och frivilliga vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Vi screener, diagnostiserar och utesluter olika sjukdomar samt gör uppföljning på behandlingar.

Oronsanmälan

Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.