Övergången till Västra Nylands välfärdsområde är snart aktuell

Publicerad: 24.11.2022 16.07Uppdaterad: 5.12.2022 10.54
En teknad kartan av Västrä Nylands område med text Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Västra Nylands välfärdsområde.

Västra Nylands välfärdsområde har bildats på en grund som utgörs av social- och hälsovårdstjänsterna i tio kommuner samt Västra Nylands räddningsverk. Vårt välfärdsområde har nästan en halv miljon invånare och 9 000 anställda.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del av sakerna helt oförändrade. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare.  

När övergångsfasen är över och välfärdsområdets verksamhet har stabiliserats börjar vi tillsammans förnya och utveckla tjänsterna i vårt område. 

Vid årsskiftet kan det förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster, så i en så här stor reform behövs allas tålamod.  

Det finns fem serviceområdena i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat? 

De här sakerna förblir oförändrade: 

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills.  
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område.  
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet.  
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

 • De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 
 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo öppnar 20.12 – information och stöd från ett ställe. 
 • Seniorinfo betjänar på två nummer: 
  • Östra området (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt): 029 1512 270​ 
  • Västra området (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis): 029 1512 280 

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi. 

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Vi informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi. 

Jag har bokat en tid till mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet