Seniorinfo öppnar i december

24.11.2022 15.19

I Västra Nylands välfärdsområde öppnas en regional rådgivnings- och kundhandledningsenhet för äldre, det vill säga Seniorinfo. Förändringen är en del av inledningen av verksamheten i Västra Nylands välfärdsområde.

Seniorinfo, som öppnas den 20 december 2022, erbjuder alla äldre i Västra Nyland kompetent rådgivning om ett gott åldrande och till stöd för boende hemma, och hjälper den äldre med att söka sig till tjänster. Seniorinfo är en tjänst som betjänar i hela välfärdsområdet. Dess mål är att förbättra tillgången till rådgivning och förenhetliga möjligheterna att söka sig till tjänster och tillgången till tjänster i Västra Nyland. Det räcker att du kontaktar Seniorinfo – Seniorinfo för vid behov ärendet vidare! 

Öppnandet av Seniorinfo orsakar förändringar i invånarnas servicekanaler. De nuvarande rådgivningsnumren och de elektroniska kontaktkanalerna för tjänster för äldre i kommunerna (t.ex. Esbos Nestor) tas ur bruk, och i stället skapas nya kontaktkanaler som är gemensamma för Västra Nylands välfärdsområde (rådgivningstelefon, e-post, elektroniska kontaktblanketter). 

Bedömningen av behovet av tjänster och tjänsterna genomförs som tidigare även i fortsättningen i invånarens egen kommun. 

Kom ihåg dessa: 

  • Rådgivningstjänsten Västra Nylands Seniorinfo öppnas den 20 december 2022. Vänligen beakta, att kommunernas nuvarande rådgivningsnummer för äldre inte längre används efter det! 
  • Seniorinfo svarar på frågor om välfärd, åldrande och det dagliga livet. Vi betjänar alla seniorer och deras närstående.  
  • Seniorinfo betjänar på två nummer: 
    • Östra området (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt): 029 1512 270 
    • Västra området (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis): 029 1512 280 ​