Bekräfta Kanta-informationen på webben så blir det smidigare att sköta dina ärenden

4.1.2023 8.53

De patientdokumentanteckningar, undersökningsresultat och receptuppgifter som social- och hälsovårdspersonalen upprättat om dig sparas i den nationella tjänsten Kanta. Du kan också kontrollera dina uppgifter själv via tjänsten Mina Kanta.

På grund av välfärdsområdesreformen ska invånarna ges information om tjänsterna Kanta igen. Genom att ta emot Kanta-informationen uttrycker du att du har tagit emot information om tjänsterna Kanta, behandlingen av uppgifter och dina rättigheter att inverka på behandlingen av uppgifter. Med detta säkerställer du att social- och hälsovårdspersonalen kan använda de vårduppgifter som finns registrerade i Kanta när vårdförhållandet överförs mellan de olika tjänsteleverantörerna. Mer information om hur dina uppgifter rör sig efter välfärdsområdesreformen: https://www.kanta.fi/sv/hur-ror-sig-mina-uppgifter-i-valfardsomradena(extern länk)

Hur bekräftar jag att jag tagit emot Kanta-informationen?

Du kan ta emot den nya Kanta-informationen när du besöker hälsovården eller självständigt i tjänsten Mina Kanta. Vi rekommenderar att du tar emot den nya Kanta-information i tjänsten Mina Kanta om det är möjligt för dig att använda tjänsten.

Så här tar du emot Kanta-informationen självständigt i tjänsten Mina Kanta:

  1. Logga in på Mina Kanta(extern länk).
  2. Kanta-informationen öppnas i ett eget fönster.
  3. Läs texten och bekräfta att du tagit emot den.

Det är möjligt att sköta ärenden i Mina Kanta först efter att du eller den person som sköter ärendena åt dig har bekräftat att du tagit emot Kanta-informationen.

Så här tar du emot den nya Kanta-informationen när du besöker hälsovården:

Hälsovårdspersonalen ger dig den nya Kanta-informationen och antecknar i datasystemet att den getts. Efter detta är dina patientuppgifter tillgängliga för till exempel HUS personal när de vårdar dig.

Varför är det viktigt att ta emot Kanta-informationen?

Det är viktigt att ta emot den nya Kanta-informationen eftersom patientdokumentanteckningar som upprättats inom välfärdsområdet kan ses till exempel för HUS först efter att du tagit emot den nya Kanta-informationen. I samband med den nya Kanta-informationen får du även närmare information om Nylands tillfälliga rätt att ta del av informationen, som synligheten av patientuppgifter i Nylandsregionen grundar sig på från och med den 1 januari 2023.

För att social- och hälsovården ska vara smidig är det viktigt att yrkesfolket har täckande och aktuell information om klienten. Om du till exempel besöker en hälsostation i Hangö, varifrån du skickas till HUS för specialsjukvård, är det viktigt att HUS-personalen vid behov kan använda de uppgifter som vårt välfärdsområde antecknat om dig.