Verksamhetsmodellen Voimaperheet har tagits i bruk vid mödra- och barnrådgivningarna

25.1.2023 5.58

Västra Nylands välfärdsområde inleder en tidig screening av beteendesymtom hos barn och föräldrahandledning. Vid mödra- och barnrådgivningarna togs vid ingången av 2023 verksamhetsmodellen Voimaperheet i bruk.

Verksamhetsmodellen Voimaperheet är en stödform som utvecklats för förebyggande och behandling av beteendeproblem i barndomen. I modellen ingår en bedömning av familjens behov av psykosocialt stöd till alla familjer som en del av rådgivningens fyraårsundersökning, samt föräldrahandledning via webben och telefon för familjer som rapporterar om beteendeproblem hos sitt barn och som upplever att de är belastande.

Vid Västra Nylands mödra- och barnrådgivningar togs vid ingången av året också ett universellt föräldraskapsprogram, Var närvarande för ditt barn (längd 8 veckor), i bruk. Programmet är riktat till föräldrar till 3-åriga barn. Du får en registreringskod när du först har testat om du passar med i programmet genom att klicka på denna länk till enkäten Voimaperheet och registrering av föräldracoachning(extern länk). Alternativt kan du be hälsovårdaren vid ett rådgivningsbesök för 3-åringar om en registreringskod. Programmet finns tillgängligt på finska och svenska.

Dessutom erbjuds västnyländska familjer med fyraåriga barn föräldrahandledningen Lägg märke till det goda i ditt barn (längd 11 veckor). Handledningen har utvecklats för förebyggande och tidig behandling av beteendeproblem. För denna föräldrahandledning väljs familjer ut med hjälp av rådgivningsenkäten Voimaperheet, som postas hem till alla familjer i området under månaden före barnets 4-års födelsedag. På blanketten frågar man om saker som gäller barnets beteende och humör samt familjens välbefinnande. Familjerna lämnar in enkäten vid hälsoundersökningen för 4-åringar till mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare, som skickar enkäterna till Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter (Voimaperheet). Familjer som i enkäten bedömer att deras barn har belastande beteendesvårigheter kontaktas och erbjuds möjlighet att delta i ett individuellt föräldrahandledningsprogram samt den tillhörande EU-finansierade undersökningen Digiparent.

Deltagandet är för familjer avgiftsfritt, frivilligt och konfidentiellt. 

Handledningen genomförs centraliserat av Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter. Programmet finns tillgängligt på finska och svenska.

Webbplatsen för Västra Nylands mödra- och barnrådgivningar: Rådgivningsbyråerna | Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi)

Webbplatsen för Västra Nylands barnrådgivningar: Barnrådgivning | Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi)

Voimaperheet-videoklipp för familjer:

Videon ”Var närvarande för ditt barn” på finska(extern länk)
Videon ”Var närvarande för ditt barn” på svenska(extern länk)

(Åbo universitet)

(Åbo universitet)

Mer information:
https://sites.utu.fi/voimaperheet/sv/(extern länk)
olelasna@utu.fi