Rådgivningsbyråerna

Vi stöder hälsan och utvecklingen för barn under skolåldern samt välbefinnandet för hela familjen. Vi svarar på frågor kring föräldraskap, graviditet och fortplantningshälsa.
På mödrarådgivningen främjar vi det ofödda barnets och hela familjens välbefinnande samt ger stöd för föräldrarna när de förbereder sig på föräldraskapet.
På barnrådgivningen följer vi upp och stöder barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling från spädbarnsåldern till skolstarten.
Vi ger information om skydd mot graviditet och preventivmedel samt ger råd om sexuell hälsa.