Rådet för personer med funktionsnedsättning

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka.

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som rådet för personer med funktionsnedsättning bedömer vara av betydelse för personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster de behöver. Rådet för personer med funktionsnedsättning ska också tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet.

Välfärdsområdesstyrelsen 12.9.2022 § 118(extern länk)