Orosanmälan

Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.

Är du orolig över din närståendes, klients eller någon annan persons livshantering, rusmedelsbruk, försörjning eller situationen för ett barn? Kontakta socialtjänsterna i din kommun så bedömer vi vilken hjälp vi kan erbjuda.

Vem som helst som oroar sig för en annan persons livssituation kan göra en anmälan.

Dessutom har personer i flera yrkesgrupper skyldighet att göra en anmälan till socialvården, om de i sitt arbete får vetskap om en person vars behov av socialvård är uppenbart.

  • Dessa aktörer har kontaktskyldighet: yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialkuratorn samt tjänsteinnehavare inom socialsektorn, utbildningssektorn, idrottssektorn, barndagvården, vid räddningsverket, nödcentralsverket, tullen, polisen, brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten och utmätningsmyndigheten.
  • Om personen är uppenbart oförmögen att ta ansvar för sig själv, sin hälsa eller säkerhet eller om ett barns intresse kräver det, ska du utan dröjsmål göra en anmälan även utan samtycke från personen. Sekretessbestämmelserna hindrar inte att anmälan görs.

Välj din hemkommun nedan för närmare anvisningar.

Om du är orolig för en äldre person, snabbaste och lättaste sättet att skicka orosanmälan är att ringa eller skicka e-post till Seniorinfo.

I nödsituationer ring 112.

Hela Västra Nylands välfärdsområde