Tjänster inom studerandehälsovården

Vi stöder hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos studerande på andra stadiet.

Elevhälsan är i första hand en förebyggande verksamhet som stöder läroanstaltsgemenskapen. Dessutom har studerandena och eleverna rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Studerandehälsovården erbjuder hälsovård och sjukvård, som ofta ges på hälsostationer. Som studerande på andra stadiet har du möjlighet att boka två hälsokontroller på studerandehälsovården, en hos en hälsovårdare och en hos en läkare. De preliminära hälsokontrollerna av värnpliktiga utförs inom studerandehälsovården. Dessutom får du hälso- och sjukvårdstjänster från studerandehälsovården enligt dina individuella behov, till exempel i frågor om psykisk hälsa, missbruk och sexuell hälsa. Hälso- och sjukvård under din arbetspraktik ges genom studerandehälsovården. Studerandehälsovården kan också ge stöd och utredningshjälp med utmaningar i studierna. Din hälsovårdare och läkare samarbetar med dig och andra aktörer på läroanstalten. Tjänsterna inom studerandehälsovården är en del av välfärdsområdets familjecenters tjänster. Samarbete kan också göras med andra social- och hälsovårdstjänster. Den generellt inriktade elevhälsan är primär och förebyggande. Med den avses en verksamhetskultur på läroanstalten som främjar de studerandes inlärning, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan och delaktighet.

Villkor för att få tjänsten

Du omfattas av tjänsterna inom studerandehälsovården i Västra Nyland oavsett din hemkommun om du studerar på andra stadiet i Västra Nyland och har rätt till studiestöd. Dessutom måste dina studier vara heltidsstudier och pågå i minst två månader. Du omfattas av tjänsterna inom studerandehälsovården även under inlärning i arbete och arbetspraktik.

Tjänsten är avgiftsfri.