Öppenvårdtjänst för vuxna klienter inom mental- och missbrukarvården

Vi erbjuder rådgivning som gäller mental hälsa och missbruk samt vård och rehabilitering på basnivå.

Öppenvårdstjänsten inom mental- och missbrukarvården är en lågtröskeltjänst som riktar sig till alla invånare i välfärdsområdet. Öppenvårdstjänsterna ger dig vägledning och rådgivning, en bedömning av vårdbehovet, de undersökningar som behövs samt vård och rehabilitering som planeras tillsammans med dig enligt dina behov. Tjänsterna är öppna och kostnadsfria för alla invånare i välfärdsområdet, och kräver ingen remiss. Syftet med mental- och missbrukarvården är att öka det psykiska välbefinnandet, stärka den mentala hälsan och kontrollen över missbruket samt minska de skador som orsakas av mentala problem och beroenden. Dessutom är syftet att förbättra klienternas vardagliga funktionsförmåga i till exempel arbete, studier och människorelationer. Öppenvårdstjänsten omfattar även förebyggande mentalvårdsarbete samt alkohol- och drogarbete. Förebyggande arbete utförs i samarbete med klienter, organisationer och övriga professionella. Förebyggande arbete omfattar till exempel olika hälsomöten, såsom hälsoundersökningar inför uppbåd, hälsokontroll för arbetslösa samt olika grupper, evenemang och tillställningar som stöder psykiskt välbefinnande.

Villkor för att få tjänsten

Öppenvårdstjänsten inom mental- och missbruksvården är en serviceform med låg tröskel ämnad för alla. Du behöver ingen remiss för att erhålla servicen. Vid första kontakten utreds service- och vårdbehovet. Den fortsatta vården planeras tillsammans med dig enligt bedömningen och i enlighet med ditt individuella behov.

Tjänsten är avgiftsfri.