Ekonomiskt socialt arbete

Vi stöder personer med en svår ekonomisk situation genom rådgivning och handledning.

I det ekonomiska sociala arbetet kartlägger vi din ekonomiska situation tillsammans med en expert. Vi ger dig stöd och försöker förbättra din ställning och ekonomiska välfärd. Vi stärker din ekonomiska kompetens och funktionsförmåga och strävar efter att skapa ekonomiska verksamhetsmöjligheter för dig. Syftet med det ekonomiska sociala arbetet är främst att hjälpa och ge råd till personer i en ekonomiskt utsatt situation. Vi hjälper dig att få tillgång till tjänster, ekonomisk kunskap, utbildning och vägledning. Syftet är att stärka din ställning, dina levnadsförhållanden och din ekonomiska funktionsförmåga genom att erbjuda sätt och verktyg för att sköta din ekonomi och förbättra din ekonomiska situation. Målet är att du har förmågan att sköta din ekonomi självständigt efter att du har fått stöd från det ekonomiska sociala arbetet. Stödet kan omfatta till exempel ekonomisk vägledning, prövningsbaserat utkomststöd, social kreditgivning, ekonomirådgivning eller skötsel av ekonomin och förmedling av medel som en socialservice (förmedlingskontoservicen). Arbetet kan ske i form av individuella möten eller deltagande i en grupp. De arbetsmetoder som används inom det ekonomiska sociala arbetet varierar från kommun till kommun. Vi samarbetar också med andra parter, såsom ekonomi- och skuldrådgivningen, Utsökningsverket och intressebevakningen.

Villkor för att få tjänsten

Syftet med det ekonomiska sociala arbetet är främst att hjälpa personer i ekonomiskt utsatt ställning och ge råd till samarbetsparter (t.ex. ekonomi- och skuldrådgivningen, Utsökningsverket och intressebevakningen).

Tjänsten är avgiftsfri.