Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Vi stöder självständigheten, initiativförmågan och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett sådant liv som de själva vill som likvärdiga samhällsmedlemmar.
Vi ger råd i situationer där en funktionsnedsättning eller sjukdom orsakar svårigheter till exempel med att bo eller röra sig.
Kokosimme vammaispalvelujen asiakasmaksut yhteen.
Vammaispalvelujen toimintayksiköiden yhteystiedot (tiedot päivittyvät).

Stöd för boende

Vi ersätter sådana nödvändiga ändringsarbeten i hemmet som är en förutsättning för att klienten kan bo självständigt.
Vi stöder självständigt boende genom olika socialtjänster, till exempel stödbesök av en boendestödshandledare.
Vi ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för personer som behöver hjälp dygnet runt.
Korvaamme kodin välttämättömät laitteet ja välineet, jotka helpottavat arkielämää.
Vi tillhandahåller heldygnsomsorg hemma hos en utbildad familjevårdare.
Vi tillhandahåller kortvarig heldygnsomsorg i en boendeenhet eller i klientens hem.

Personlig assistans

Vi ombesörjer nödvändig personlig assistans.

Tjänster som stödjer rörelse

Vi ger synskadade personer stöd med att röra sig självständigt och tryggt.
Vi ersätter resor för att göra det lättare att röra på sig.

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård består av vårdersättning och tjänster för att stödja vård och omsorg hemma.

Dagverksamhet och sysselsättning

Vi ordnar trevlig verksamhet i gruppform vid verksamhetscenter.
Vi tillhandahåller arbetsverksamhet och stöder introduktionen i arbetslivet.
Vi ordnar arbetsverksamhet på vanliga arbetsplatser för vilken det betalas flitpenning.
Vi stöder introduktionen i arbetslivet och utvecklingen av arbetslivsfärdigheter.

Barn eller ung med funktionsnedsättning

Vi lär ut teckenspråk och kommunikation som kompletterar och ersätter talat språk samt handleder klienterna i användningen av hjälpmedel.
Vi ordnar småbarnspedagogik för barn med funktionsnedsättning med beaktande av deras särskilda behov.
Vi tillhandahåller morgon- och eftermiddagsvård för skolelever och studerande med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism.
Vi tillhandahåller vård under skollov för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism.

Andra tjänster

Stödpersonen är en kompis som håller sällskap och ger stöd i till exempel sociala relationer.
Yrkesutbildad stödperson för personer med funktionsnedsättning.
Vi stöder införskaffning av utrustning för vardagen och hjälper till med extra kostnader för specialkost och kläder.
Vi tillhandahåller ekonomiskt stöd för anskaffning av bil för att klara av de dagliga funktionerna.
Vi stöder vardags- och livshanteringen för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annan persons livssituation, gör en orosänmälan.

Aiheeseen liittyvät uutiset