Västra Nylands räddningsverk

Till räddningsverkets uppgiften hör det att förebygga olyckor, förbättra beredskapen i kommunerna och hos invånarna, den egentliga räddningsverksamheten och förstadelvårdstjänster.

Till räddningsverkets uppgift hör det att försörja om säkerheten för invånarna, företagen och samfunden på området. Till uppgiften hör det att förebygga olyckor, förbättra beredskapen i kommunerna och hos invånarna, den egentliga räddningsverksamheten och förstadelvårdstjänster.

Västra Nylands räddningsverk står för räddningsverksamheten och förstadelvårdstjänster i 10 kommuner: Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Cirka 600 personer är anställda hos Västra Nylands räddningsverk. För att agera i de dagliga olyckorna har räddningsverket har ca 90 personer i beredskap på 12 bemannade stationer i Västra Nyland.

På Västra Nylands Räddningsverks område arbetar också ca 1000 frivilliga brandmän i 40 avtalsbrandkårer (FBK) och deltidsanställd personal i Hangö och Tenala. Dom deltar i beredskap och säkerhetsutbildning av räddningsverket.

Västra Nylands Räddningsverkets hemsida(extern länk)