Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä, jos et pysty taloudellisen tilanteesi vuoksi maksamaan sitä. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 11§).

Alentamista tai perimättä jättämistä voit hakea sosiaalihuollon maksuista sekä terveydenhuollon maksuista, jotka määräytyvät tulojesi mukaan.

Sosiaalihuollon maksut ja tulojen mukaan määräytyvät terveydenhuollon maksut

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä voit hakea esimerkiksi seuraavista maksuista:

  • kotihoidon asiakasmaksut
  • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
  • vammaispalvelujen maksut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelujen maksut (paitsi vieroitushoito)
  • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
  • pitkäaikaisen asumispalvelun maksut.

Hakeminen

Voit hakea asiakasmaksun alentamista täyttämällä asiakasmaksun alennushakemus -lomakkeen ja palauttamalla sen liitteineen kotikuntasi asiakasmaksuja hoitavalle taholle.

Voit hakea alentamista myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Kirjoita hakemukseen selkeästi, mistä maksuista haet alennusta tai perimättä jättämistä, mistä alkaen sekä millä perusteilla. Liitä hakemukseen selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Löydät listan tarvittavista liitteistä hakemuslomakkeesta. Huomioithan, että liitteiden puuttuminen viivästyttää käsittelyä.

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu. Virheellisiin tietoihin perustunut päätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Päätös alennuksesta tai perimättä jättämisestä tehdään pääsääntöisesti hakemuskuukauden alusta alkaen. Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on määritelty yhtenäiset alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet. Tiedostosta löydät lisätietoa esimerkiksi huomioitavista tuloista, menoista ja varallisuusrajasta.

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut

Terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja ovat mm. terveyskeskuksen, suun terveydenhuollon, lyhytaikaisen laitoshoidon, vieroitushoidon ja fysioterapian käyntimaksut.

Näistä maksuista ei voi hakea alennusta, mutta tietyille asiakasryhmille ne ovat maksuttomia. Lisäksi tietyille maksuille on asetettu vuotuinen maksukatto.

Jos olet tyytymätön terveydenhuollon tasasuuruiseen asiakasmaksuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen laskussa olevien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti.

Kuntakohtaiset yhteystiedot: