Kuntoutus mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle

Tuemme hyvinvointia ja arjen toimintavalmiuksia mielenterveys- ja päihdetyön keinoin.

Kuntoutusta tarvitaan tilanteessa, jossa avopalveluissa annettu sairauden hoito ei ole riittävää. Mielenterveyskuntoutusta tarvitaan tilanteessa, jossa mielen tasapaino on järkkynyt heikentäen toimintakykyä. Päihdekuntoutuksella tuetaan toipumista riippuvuudesta sekä selviytymistä sen aiheuttamista elämänhallinnan ongelmista. Kuntoutus perustuu avopalveluissa tehtyyn selvitykseen hoidon- ja palvelun tarpeesta. Selvityksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset laativat kanssasi kuntoutussuunnitelman. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan ne yhdessä sovitut toimenpiteet, joilla tuetaan hyvinvointiasi ja edistetään elämänhallintaasi. Kuntoutuksen menetelmävalikoima on laaja: se voi sisältää keskustelua, tehtäviä ja erilaisten taitojen harjoittelua omassa arkiympäristössä. Kuntoutus toteutuu vuorovaikutuksessa ammattilaisen tai ryhmän kanssa, tai näiden yhdistelmänä. Etenkin pitkäaikaisissa ja huomattavasti elämänhallintaa heikentävissä tilanteissa erilaiset yhteisölliset, ryhmämuotoiset palvelut tukevat selviytymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kuntoutusta annetaan avohoitokäynnein, kotiin vietävänä palveluna tai laitosolosuhteissa. Laitoskuntoutus on tarkoitettu tukitoimeksi silloin, kun avo- tai kotikuntoutus todetaan riittämättömäksi tai ne eivät ole tarkoituksenmukaisia. Avo- ja kotikuntoutuksen aikana asutaan kotona. Laitoskuntoutus sisältää ylläpidon, huolenpidon ja kuntoutuksen sairaalassa, päihdehuollon laitoksessa tai muussa vastaavassa toimintayksikössä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Sinulle voidaan järjestää mielenterveys- ja päihdetyön kuntouttavaa palvelua, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut sinun sitä tarvitsevan. Kuntoutus edellyttää, että olet siihen itse halukas ja sitoutunut, ja sinulla on riittävästi voimavaroja kuntouttavaan työskentelyyn.

Avopalveluissa toteutettava mielenterveys- ja päihdekuntoutus on potilaalle pääosin maksutonta. Osasta muita kuntoutuspalveluja voidaan periä asiakasmaksu tai omavastuuosuus.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.