Hälsostationer och mottagningstjänster

Vi behandlar och undersöker både akuta och kroniska sjukdomar. Vi arbetar för hälsa och välbefinnande, skriver intyg och utlåtanden samt remitterar vid behov våra klienter till den specialiserade sjukvården.

Med mottagningstjänster på basnivå avses läkar- och skötarmottagningar samt andra specialistgruppers tjänster och mottagningar vid social- och hälsocentralerna, välfärdscentralerna och hälsostationerna.  Inom mottagningstjänsterna på basnivå undersöks sjukdomar, utfärdas intyg och utlåtanden gällande hälsotillståndet samt ges stöd för främjandet av hälsan och förebyggandet av sjukdomar. Tjänsterna kan fås via distansbesök eller på mottagningen. Distansbesök kan ske exempelvis per telefon eller med videoförbindelse.  Mottagningstjänsterna ska vara tillgängliga under tjänstetid antingen per telefon eller genom att besöka mottagningen. Begäran om återuppringning besvaras utan dröjsmål, vanligtvis under samma dag. När du kontaktar mottagningen, gör en skötare eller läkare en bedömning av vårdbehovet, vilket definierar brådskandegraden och behovet av vård. Vårdbehovet kan eventuellt bedömas redan per telefon, men bör göras senast inom tre vardagar från kontakten. Den vård som behövs ska ordnas inom skälig tid, vilket är definierat i den aktuella lagstiftningen. I brådskande fall ska vård ordnas utan dröjsmål. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård av akut sjukdom, kroppsskada, försämring av långtidssjukdom eller nedsatt funktionsförmåga, vilket inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras.

Villkor för att få tjänsten

Nödvändig vård ska ordnas inom skälig tid, viket är definierat i den aktuella lagstiftningen. Tillgång till brådskande vård bör tillgodoses enligt patientens sjukdom eller skada. Under tjänstetid måste patienten få kontakt med en enhet inom hälso- och sjukvård antingen per telefon eller genom att själv besöka enheten. Begäran om återuppringning besvaras utan dröjsmål, vanligtvis under samma dag. Vårdbehovet kan eventuellt bedömas redan per telefon, men en bedömning görs senast inom tre vardagar från att patienten kontaktat hälso- och sjukvården.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Aktuellt på hälsostationerna:

  • Raseborg (6.3 2023): Raseborgs hälsovårdscentral övergick till att använda Västra Nylands välfärdsområdes patientdataregister onsdagen den 1 mars 2023. På grund av ändringen återuppringningstjänster är belastade. Vi beklagar situationen och gör vårt bästa för att verksamheten ska börja löpa.
  • Kyrkslätt (23.2 2023): I Kyrkslätts välfärdscentral har det förekommit omfattande utmaningar på läkar- och skötarmottagningarna. På grund av utmaningarna har det bland annat inte varit möjligt att ringa tidsbokningssamtal på normalt sätt. Mottagningsverksamhetens återuppringningstjänster är belastade och man kan för tillfället vara tvungen att vänta på återuppringning i icke-brådskande ärenden i två veckor. Vi avvecklar återuppringningskön också på kvällar och veckoslut. På grund av personalomsättning har det förekommit fördröjningar med att skapa nya mottagningstider. Belastningen förvärras av infektionssjukdomar som förlänger köerna till akutmottagningen och orsakar mycket frånvaro också inom personalen. Vi beklagar situationen och gör vårt bästa för att verksamheten ska börja löpa.

Om du vill ge oss respons, kan du göra det i Västra Nylands välfärdsområdes responstjänst.