Hälsostationer och mottagningstjänster

Vi behandlar och undersöker både akuta och kroniska sjukdomar. Vi arbetar för hälsa och välbefinnande, skriver intyg och utlåtanden samt remitterar vid behov våra klienter till den specialiserade sjukvården.

Med mottagningstjänster på basnivå avses läkar- och skötarmottagningar samt andra specialistgruppers tjänster och mottagningar vid social- och hälsocentralerna, välfärdscentralerna och hälsostationerna.  Inom mottagningstjänsterna på basnivå undersöks sjukdomar, utfärdas intyg och utlåtanden gällande hälsotillståndet samt ges stöd för främjandet av hälsan och förebyggandet av sjukdomar. Tjänsterna kan fås via distansbesök eller på mottagningen. Distansbesök kan ske exempelvis per telefon eller med videoförbindelse.  Mottagningstjänsterna ska vara tillgängliga under tjänstetid antingen per telefon eller genom att besöka mottagningen. I brådskande ärenden besvaras begäran om återuppringning utan dröjsmål, vanligtvis under samma dag. När du kontaktar mottagningen, gör en skötare eller läkare en bedömning av vårdbehovet, vilket definierar brådskandegraden och behovet av vård. Vårdbehovet kan eventuellt bedömas redan per telefon, men bör göras senast inom tre vardagar från kontakten. Den vård som behövs ska ordnas inom skälig tid, vilket är definierat i den aktuella lagstiftningen. I brådskande fall ska vård ordnas utan dröjsmål. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård av akut sjukdom, kroppsskada, försämring av långtidssjukdom eller nedsatt funktionsförmåga, vilket inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras.

Villkor för att få tjänsten

Nödvändig vård ska ordnas inom skälig tid, viket är definierat i den aktuella lagstiftningen. Tillgång till brådskande vård bör tillgodoses enligt patientens sjukdom eller skada. I brådskande ärenden som kräver vård samma dag, måste patienten under tjänstetid få kontakt med en enhet inom hälso- och sjukvård antingen per telefon eller genom att själv besöka enheten. I brådskande ärenden besvaras begäran om återuppringning utan dröjsmål, vanligtvis under samma dag. Vårdbehovet kan eventuellt bedömas redan per telefon, men en bedömning görs senast inom tre vardagar från att patienten kontaktat hälso- och sjukvården.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Aktuellt på hälsostationerna:

Hälsostationerna i Södra Esbo den 6 september 2023: telefontjänsterna på Hagalunds, Iso Omenas, Mattsgatans och Stensviks hälsostationer är belastade. I icke-brådskande ärenden har man fått vänta till och med två veckor. Också tillgången till mottagningstider orsakar för tillfället utmaningar. Hälsostationerna i Södra Esbo gör sitt bästa för att så snabbt som möjligt beta av telefonköerna och återuppringer också under kvällar och veckoslut. Vi beklagar situationen.

Om du vill ge oss respons, kan du göra det i Västra Nylands välfärdsområdes responstjänst.

Avgifter på hälsostationer

Ett besök på en läkarmottagning vid en hälsostation och en läkarmottagning på distans kostar 20,90 euro. Avgiften tas ut för de tre första läkarbesöken under ett kalenderår. I de här ingår både mottagningar på distans och på plats. 

Besök på en hälsovårdares eller en sjukskötares mottagning är avgiftsfria. Om det i samband med ett besök på en vårdares mottagning behövs en läkarbedömning kan en avgift tas ut för besöket.

För uteblivna besök som inte avbokats tas det ut en avgift på 51,50 euro, om klienten inte infinner sig på en bokad mottagningstid utan godtagbar orsak. 

Läs mer om klientavgifterna i Västra Nylands välfärdsområde.
Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter inom social- och hälsovården

Hälsostationernas kontaktuppgifter

Välj din hemkommun i rullgardinsmenyn för att se hälsostationernas telefonnummer och anvisningar för tidsbokning.