Sosiaalipalvelut

Täältä löydät kaikki Länsi-Uudenmaan julkiset sosiaalipalvelut. Järjestämme hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta tukevia palveluja kaikenikäisille.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.
Tarjoamme tukea arkielämän eri tilanteissa järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja apua, myös kiireellisissä tilanteissa.
Tarjoamme neuvontaa taloudellisesti haavoittuvassa asemassa oleville ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille.
Tuemme ja autamme asumiseen liittyvissä haasteissa, jotta mahdollisimman moni saisi pysyvän asunnon.
Tarjoamme yksilöllistä tukea sekä vahvistamme työelämätaitoja.
Autamme kiireellisissä sosiaalihuollon tilanteissa sekä akuuteissa traumaattisissa kriisitilanteissa.
Autamme maahan saapuneita hyvän elämän alkuun Suomessa.
Tuemme vammaisen ihmisen itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja mahdollisuuksia elää oman näköistä arkea yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Tarjoamme tukea ja neuvontaa lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille sekä väkivaltaa käyttäville naisille.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tarjoamme tukea kuormittavissa elämäntilanteissa ja vahvistamme perheen omia voimavaroja.
Tarjoamme tukea ja ohjausta eri elämäntilanteissa ja pienemmissäkin huolenaiheissa jo varhaisessa vaiheessa.
Tarjoamme tukea lasten ja nuorten kasvuun sekä perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.
Autamme arjen haasteissa, joihin lapsiperheet kaipaavat tukea, uutta näkökulmaa tai ratkaisumalleja.
Tarjoamme perheelle tukea ja käytännön apua vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.
Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jossa tukihenkilön tai -perheen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia.
Tarjoamme apua perheen muutostilanteisiin ja sopimuskysymyksiin. Turvaamme lapsen hyvinvointia esimerkiksi vanhempien erotessa.
Tuemme ja autamme vaikeassa tilanteessa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä.

Ikääntyneille

Tukea ikääntymisen haasteisiin ja aktiivisena pysymiseen