Hur får man tandvård i välfärdsområdet?

28.3.2023 7.13

Vi har fått många frågor om bokningen av tider till munhälsovården och hur man får tandvård. I denna artikel förklarar vi situationen.

Behovet av munhälsovård delas in i brådskande ärenden, det vill säga jourärenden såsom en allvarlig tandolycka eller svår smärta, och i icke-brådskande ärenden.   

Så kontaktar man tandvården  

Man kontaktar tandvården genom att ringa eller via webbtjänsten. Per telefon bedömer våra experter behovet av vård och hur brådskande ärendet är. Kommunspecifika anvisningar och telefonnummer finns på vår webbplats. Du får fram de kommunspecifika uppgifterna under ”Välj kommun” nere på sidan. I en del kommuner, till exempel i Esbo, kan man boka, ändra och avboka mottagningstider även på nätet.   

”I telefonarbetet prioriterar vi alltid de brådskande samtalen som vi nästan genast kan svara på, alltsomoftast senast inom en timme,” berättar Arja Liinavuori, servicelinjedirektör för munhälsovården.

”Telefontjänsten för icke-brådskande munhälsovårdsärenden har tyvärr varit väldigt belastad i många kommuner i början av året och klienter kan ha fått vänta i flera dagar, till och med längre än en vecka, på att bli uppringda.”   

Till exempel i Esbo tisdagen den 14 mars 2023 fanns det 2750 icke-brådskande samtal i kön. I de övriga kommunerna var köerna 100–300 samtal långa. Mängden samtal har ökat jämfört med samma tidpunkt föregående år.

”I Esbo klarar vi av att ringa cirka 800 samtal under en vardag. Det kommer alltså att ta cirka 4 vardagar att beta av den nuvarande kön,” säger Liinavuori.

”Vi beklagar fördröjningen. Vår personal jobbar hårt med att avveckla köerna och våra anställda ringer tillbaka till klienter också under veckosluten”.  

När kan jag komma till mottagningen?  

Tandundersökningar för barn under 7 år och för skolelever kan i regel ordnas enligt planerad tidtabell.   

Vuxna får vård samma dag för ett tandbesvär som i bedömningen av behovet av vård bedömts som ett akut tandvårdsärende. På kvällar och veckoslut tillhandahålls brådskande vård vid HUS Parksjukhuset. När det handlar om icke-brådskande tjänster är situationen knepigare. Mottagningstiderna sträcker sig några månader framåt och nya mottagningstider öppnas regelbundet.  

Den tidigaste mottagningstiden kan alltså vara först om några månader.

”Vid nödvändig fortsatt vård strävar vi efter att boka tid till samma tandläkare. Vi har som mål att när en person kommer in för vård, så sköts vårdperioden i sin helhet inom en rimlig tid,” förklarar Liinavuori.    

Varför får jag ingen tid till tandundersökning?    

Det finns inget entydigt svar på denna viktiga fråga. En orsak är den ökade efterfrågan på munhälsovård till exempel på grund av befolkningsökningen. Samma yrkesutbildade personer som tidigare arbetade i kommunerna arbetar nu på tandklinikerna i välfärdsområdet, med andra ord har det nya välfärdsområdet inte automatiskt gett upphov till fler mottagningstider. Dessutom har tandklinikerna ständig brist på personal, varvid det finns färre tillgängliga tider.

”Vi skulle i synnerhet behöva tandskötare och munhygienister, men det råder även brist på tandläkare i välfärdsområdet. Ibland får vi inte in en enda ansökan till våra lediga arbetsplatser,” berättar Liinavuori.

”Vi anställer också tandläkare och tandskötare via bolag som hyr ut arbetskraft, men alltid hittar vi inte arbetskraft ens på detta sätt.”   

Om det inte finns tider till en klinik inom välfärdsområdet kan en lösning vara att anlita tandvård vid en köptjänstenhet eller med en servicesedel.    

Tandvård som köptjänst eller med servicesedel  

Om vi inte kan erbjuda en mottagningstid till en tandklinik i välfärdsområdet kunde en lösning vara en köptjänst- eller servicesedeltandklinik. En yrkesutbildad person inom välfärdsområdet bedömer alltid per telefon huruvida klientens vård kan tillhandahållas som en köptjänst eller med en servicesedel.   

Med en servicesedel kan man tillhandahålla helhetsvård av tänderna, undersökningar, tandlagningar och tandutdragningar. Under undersökningen får klienten en bedömning av nödvändiga besök till tandvården och priser. Tjänstens pris är 20–40 procent dyrare än på välfärdsområdets egna tandkliniker, beroende på vilka åtgärder som gjorts.   

Om klienten inte vill ta emot den erbjudna servicesedeln har hen möjligheten att få samma tjänst på en av välfärdsområdets kliniker. Ibland kan man bli tvungen att vänta en längre tid eller så kan det krävas att man ringer flera gånger till tidsbokningen för att hitta en tid.   

Köptjänstvård erbjuds i en del kommuner. Man kan få vård för besvär med 1–2 tänder som en köptjänst. Också mottagningar hos en munhygienist kan erbjudas som en köptjänst. Priset på en köptjänst är detsamma som på välfärdsområdets egna kliniker.  

Mot en allt bättre tandvård  

Arbetet med att harmonisera verksamhetsmetoder och tjänster på välfärdsområdesnivå är ännu i inledningsfasen. Målet är att de olika enheterna inom välfärdsområdet i framtiden ska fungera på samma sätt och att till exempel mottagningstider ska vara snarlika. Också genomtänkt arbetsfördelning och tekniska lösningar möjliggör bättre service.   

Andra lösningar för att förbättra situationen är till exempel  

  • Kontinuerlig rekrytering av nya arbetstagare. Vi anställer även studerande och deltidsanställda. När vi får mer arbetstagare kan vi erbjuda fler mottagningstider.  

  • Å ena sidan harmonisering av våra interna verksamhetsmetoder och å andra sidan flexibel utveckling av vår verksamhet.   

  • Mångsidigt utnyttjande av våra lokaler och våra partners tjänster: å ena sidan kan en inhyrd tandläkare arbeta i våra lokaler och å andra sidan kan vi hänvisa våra klienter till köptjänst- och servicesedelkliniker.   

”Vi gör vårt bästa för att nylänningarna i framtiden ska få allt bättre munhälsovård,” lovar Liinavuori.   

 Nyttiga länkar