Servicesedel för tandvård

Västra Nylands munhälsovård ordnar tandvård också som servicesedelverksamhet. Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som välfärdsområdet producerar eller köper.

Servicesedeln kan ges till klienter över 18 år vars vårdbehov kan täckas med sådan vård som ingår i servicesedeln.

Västra Nylands välfärdsområde bestämmer servicesedelns värde och godkänner de tjänsteproducenter, det vill säga privata tandkliniker vars tjänster man kan betala med servicesedeln.

Klientens självriskandel är skillnaden mellan tjänsteproducentens pris och servicesedelns värde.

Anvisningar till servicesedelklienter

Privata tandkliniker som tar emot servicesedlar