Avvänjningsvård för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Vi behandlar abstinenssymtom i samband med att man slutar använda rusmedel samt andra besvär orsakade av missbruket.

Långvarig och riklig användning av berusningsmedel kan leda till abstinenssymtom. Avvänjningsvård behövs i en situation där det inte är säkert att sluta använda berusningsmedel utan vårdinriktat stöd och professionell övervakning. Vid avvänjningsvård är det möjligt att förebygga och behandla abstinenssymtom och att ta hänsyn till de hälsoskador och andra skador som orsakas av missbruket. Under medicinsk avvänjningsvård får du stöd för att hantera din användning av berusningsmedel. Om du vill, kan vårdpersonalen hjälpa dig med att planera och ordna den fortsatta vård som behövs. Behovet av avvänjningsvård kan fastställas inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna, eller på ett annat verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården. Vårdperioden inom avvänjningsvården kan också vara en del av en mer omfattande vårdplan som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården redan har tagit fram tillsammans med dig. Avvänjningsvård kan ske både inom öppenvårdstjänsterna och vid vårdinrättningar. Avvänjning inom öppenvården är lämplig när abstinenssymtomen som orsakas av användningen av berusningsmedel inte kräver kontinuerlig övervakning och dygnetruntvård. Under avvänjning inom öppenvården bor klienten hemma. Med avgiftningsvård inom öppenvården avses detsamma som avvänjningsvård inom öppenvården.

Villkor för att få tjänsten

Du kan få avvänjningsvård om en yrkeskunnig inom hälso- och sjukvården bedömer att du behöver vård på grund av abstinenssymtom som orsakas av att du slutat använda rusmedel. Avvänjningsvård kan endast ges om du själv är villig att sluta använda rusmedel. Avvänjningsvård ges i första hand som en service inom öppenvården. Avvänjningen kan även genomföras på en anstalt, om en yrkeskunnig inom hälso- och sjukvården bedömer att du behöver tätare uppföljning och vård dygnet runt.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.

Du hittar priserna för tjänsten på sidan för klientavgifter.