Tietopyynnöt ja muut asiakkaan oikeudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluissa

Näillä sivuilla kerrotaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakkaille heidän oikeuksistaan.

Henkilöllä, jonka tietoja kerätään hyvinvointialueen palveluissa, on oikeus pyytää omia tietojaan ja vaatia niiden korjaamista, jos hän havaitsee ne virheellisiksi.

Omia tietojasi voit pyytää sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tietosuoja-asetus) Tietopyynnöt ja korjausvaatimukset tietosuoja-asetuksen mukaan | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi)  että lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) Tietopyynnöt julkisuuslain mukaan omista henkilötiedoista ja tiedoista asianosaisena | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi) mukaan. Alla on omat osionsa kummankin lain pyynnölle. Lisäksi tietosuoja-asetus antaa paljon muitakin oikeuksia, joista ohjeistetaan enemmän tietosuoja-asetus-osiossa, näihin oikeuksiin kuuluu oikeus vaatia omia tietojaan korjattaviksi.

Lokitietoja eli tietoja siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste, sinulla on myös oikeus pyytää. Siitä ohjeistetaan tarkemmin lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) osiossa. Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) perusteella voit tietyissä tapauksissa pyytää vainajan tietoja, siitä on myös oma osionsa.

Lisäksi sivuilla on osiot muistutuksista, oikaisuvaatimuksista sosiaalihuollon päätöksistä sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot.

Tietopyyntöjä ja tiedon korjausvaatimuksia voit tehdä sähköisesti alla eri osioissa olevilla lomakkeilla, tällöin tunnistaudutaan vahvasti palveluun. Voit käyttää myös paperisia lomakkeita, jolloin tulee asioida kirjaamossa paikan päällä, ja tällöin henkilöllisyys tarkastetaan kirjaamossa. Sovi tällöin tapaaminen sähköpostitse kirjaamo@luvn.fi  tai puhelimitse p. 029 151 5835. Kirjaamo päivystää arkisin kello 9.00–15.00. Palvelupisteiden saaminen eri puolille hyvinvointialuetta on parhaillaan selvityksessä.

Valtuutus

Voit asioida myös käyttämällä valtuutusta. Asianajajien, lupalakimiesten ja julkisten oikeusavustajien osalta hyväksytään avoin asianajovaltakirja, jossa on päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Hyvinvointialue todentaa, että kyse on asianajajasta, lupalakimiehestä tai julkisesta oikeusavustajasta.

Muiden kuin edellä mainittujen valtuutettujen osalta valtakirjassa tulee olla:

  • tiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta
  • tieto siitä, mitä valtuutus koskee (valtuuttajan henkilötietojen tarkastuspyyntö tai tietojen korjausvaatimus)
  • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys.

Sähköinen asiointi: Valtuutettu tunnistautuu hyvinvointialueen sähköisellä lomakkeella ja tekee siellä valtuuttajan puolesta henkilötietojen tarkastuspyynnön tai korjausvaatimuksen. Valtuutettu liittää pyyntöön valtakirjan.

Asiointi paikan päällä: Valtuutettu esittää valtakirjan kirjaamossa ja todistaa oman henkilöllisyytensä. Valtakirja liitetään pyyntöön. Valtuutettu täyttää henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen tai henkilötietojen korjausvaatimus -lomakkeen.

Rekisteriselosteet

Hyvinvointialueen asiakkaiden tietoja kerätään eri rekistereihin, joista on laadittu rekisteriselosteet. Rekisteriselosteissa kerrotaan mm. siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään, mikä on käsittelyn oikeusperuste, mitä tietoja kerätään ja kauanko niitä säilytetään. Rekisteriselosteet löydät sivulta Rekisteriselosteet | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi).

Lisätietoja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä hyvinvointialueella:

Tietosuojavastaava
PL 33, 02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
puhelin 029 151 2000 (vaihde)

Jos haluat lähettää sähköpostia tietosuojavastaavalle, käytä salassa pidettävissä asioissa suojattua sähköpostia. Se tapahtuu siten, että kirjoitat nettiselaimeen https://turvaposti.luvn.fi/(ulkoinen linkki) ja rekisteröit siellä palveluun oman sähköpostiosoitteesi. Sen jälkeen palveluun tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisella linkillä, joka lähetetään sähköpostiosoitteeseesi.

Jos sähköpostin lähettäminen suojatulla sähköpostilla ei edellä kuvatulla tavalla onnistu, lähetä viesti siitä, että haluat suojatun sähköpostiyhteyden käyttöösi osoitteeseen tietosuoja@luvn.fi Tällöin tietosuojavastaava lähettää sinulle suojatun sähköpostiviestin, johon vastaamalla voit lähettää salassa pidettävää tietoa.