Välfärdsområdet inför enhetliga servicetelefonnummer

Telefonnumren byts etappvis och för en tjänst åt gången under 2023. Det uppdaterade telefonnumret hittar du alltid på vår webbplats på den egna sidan för den tjänst du behöver.

De första gemensamma telefonnumren för Västra Nylands välfärdsområde infördes i december. Servicetelefonnummer som använts tidigare ersätts etappvis och för en tjänst åt gången med telefonnummer som är gemensamma för välfärdsområdet. Bytena äger rum under 2023.

På denna sida ser du när nästa servicetelefonnummer kommer att ändras. De uppdaterade telefonnumren hittar du alltid på vår webbplats på den egna sidan för den tjänst du behöver.

Ändringarna gäller servicetelefonnummer som börjar med 09 och 019. De byts ut mot nummer som börjar med 029. Om numret redan har bytts hör du ett meddelande om ändrat nummer när du ringer det gamla numret. I meddelandet uppges det nya numret på tre språk. Efter detta avbryts samtalet. Meddelandet hörs på det gamla numret i tre månader varefter numret tas helt ur bruk.

Nästa nummerändringar

Kommande nummerändringar

  • April 2023 Munhälsovården
  • Maj 2023 Vuxensocialarbetet
  • Maj 2023 Rehabiliteringen
  • Hösten 2023 Hälsostationerna