Vammaispalvelut

Tuemme vammaisen ihmisen itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja mahdollisuuksia elää oman näköistä arkea yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Neuvomme tilanteissa, joissa vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi asumisessa tai liikkumisessa.
Kokosimme vammaispalvelujen asiakasmaksut yhteen.
Vammaispalvelujen toimintayksiköiden yhteystiedot (tiedot päivittyvät).

Asumista tukevat palvelut

Korvaamme kodin välttämättömät muutostyöt, joita itsenäinen asuminen edellyttää.
Tuemme itsenäistä asumista erilaisilla sosiaalipalveluilla, kuten asumisen ohjaajan tukikäynneillä.
Tarjoamme tehostettua palveluasumista ympärivuorokautista apua tarvitseville.
Korvaamme kodin välttämättömät laitteet ja välineet, jotka helpottavat arkielämää.
Tarjoamme ympärivuorokautista huolenpitoa valmennetun perhehoitajan kotona.
Tarjoamme lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa asumisyksikössä tai omassa kodissa.

Henkilökohtainen apu

Huolehdimme välttämättömästä henkilökohtaisesta avustamisesta

Liikkumista tukevat palvelut

Tuemme näkövammaista henkilöä itsenäisessä ja turvallisessa liikkumisessa.
Korvaamme liikkumista tukevia matkoja.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion ja palveluita, joiden tarkoitus on tukea omaishoitajan työtä ja jaksamista.

Päiväaikainen toiminta ja työllistyminen

Järjestämme mielekästä ryhmämuotoista tekemistä toimintakeskuksissa.
Järjestämme tavallisille työpaikoille työtoimintaa, josta maksetaan työosuusrahaa.
Tuemme työelämään tutustumista ja työelämätaitojen kehittymistä.

Vammainen lapsi ja nuori

Opetamme viittomakieltä ja puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja sekä ohjaamme apuvälineiden käytössä.
Järjestämme varhaiskasvatusta vammaisille lapsille heidän erityistarpeensa huomioiden
Tarjoamme aamu- ja iltapäivähoitoa kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille koululaisille ja opiskelijoille.
Tarjoamme loma-aikoina hoitoa kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille henkilöille.

Muut palvelut

Tukihenkilö toimii kaverina, seurana ja esimerkiksi sosiaalisten suhteiden tukena.
Tuemme omatoimisuutta, ammatillista itsenäistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista tukihenkilön avulla.
Tuemme arjen laitteiden hankintaa ja avustamme ylimääräisissä ravinto- ja vaatekuluissa.
Tarjoamme taloudellista tukea auton hankintaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi.
Tuemme neuropsykiatrisen erityisvaikeuden kanssa elävien arjen- ja elämänhallintaa.
Arvioimme tarpeen kehitysvammaisen henkilön kuntoutussuunnitelmalle sekä fysio-, toiminta ja puheterapialle.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.