Seniorinfo

Vi söker lösningar för att hjälpa den äldre i vardagen samt hänvisar till lämpliga tjänster.

Rådgivningen för äldre är avsedd för äldre i Västra Nyland samt deras anhöriga och närstående. Rådgivningen erbjuder lösningar och alternativ för att stödja din funktionsförmåga och hjälpa dig i vardagen Syftet med rådgivningen är att främja välbefinnande och möjligheter att bo hemma genom att identifiera ditt servicebehov och vägleda dig till tjänsterna du behöver. Vi kartlägger vilka tjänster i området (offentliga, privata och tredje sektorns organisationer) som är mest lämpliga för din situation. Vi gör en första bedömning av din situation och vid behov ber vi klienthandledningen göra en bredare bedömning av ditt servicebehov. Du kan till exempel fråga oss om - problem kring boende eller ekonomi - hemvårdens tjänster - att röra sig och uträtta ärenden - frivilligverksamhet - närståendevård och stödtjänster - att söka dig till serviceboende - tjänster för veteraner - tjänster för minnessjuka. Du kan också kontakta rådgivningen om du redan har tjänster för äldre och behöver hjälp med att använda dem eller din situation har ändrats. Du kan göra en orosanmälan till rådgivningen om det i din närmaste krets finns en person vars välbefinnande du är orolig för och personen själv inte kan skaffa hjälp eller förstå sitt behov av hjälp.

Villkor för att få tjänsten

Rådgivningen för äldre kan kontaktas av den äldre personen själv, hens närstående eller en kommunbo.

Rådgivningstjänsten är kostnadsfri, men samtalen till vårt servicenummer är avgiftsbelagda (se priserna nedan).

Seniorinfos rådgivning betäjnar onsdagen den 27 september kl. 9–11 och torsdagen den 28 september kl. 10–15 på grund av utbildningstillfällen för personalen.