För äldre

Vi stöder de äldres hälsa och välbefinnande samt letar tillsammans efter sätt att leva ett meningsfullt, aktivt och tryggt liv.

Här hittar du information om tjänsterna för äldre samt hur du kontaktar dem.

Seniorinfo i Västra Nyland betjänar de äldre och deras nära och kära i frågor kring de äldres välbefinnande, vardag och hur man söker sig till tjänsterna. Du kan kontakta Seniorinfos rådgivningstjänst per telefon, med e-blanketten eller via e-post.

Hos Seniorinfo letar vi tillsammans efter olika slags lösningar och alternativ för att stödja boendet i hemmet och en meningsfull vardag. Vi ger information om de alternativ som föreningar och företag i din region erbjuder samt hänvisar dig vid behov till de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller.

Här hittar du också information om olika tjänster för äldre, grunderna för beviljandet av dem och om klientavgifter. Ansök om tjänster via Seniorinfo. Om du redan är klient, kan du direkt kontakta den aktör som tillhandahåller din tjänst.

Kontakta oss

Seniorinfo i Västra Nyland:

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15.

I frågor som gäller hälsa, vänligen kontakta hälsostationen i ditt område. Det är inte möjligt att boka tider till hälsostationen eller andra hälsovårdstjänster via Seniorinfo.

Ring nödnumret 112 i situationer som hotar liv, hälsa och miljö.

Rådgivning och klienthandledning

Vi söker lösningar för att hjälpa den äldre i vardagen samt hänvisar till lämpliga tjänster.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.
På denna sida hittar du information om bedömning av servicebehov samt grunder, villkor och kriterier för att bevilja social- och hälsovårdstjänster.

Närståendevård

Stöd för närståendevård består av vårdersättning och tjänster för att stödja vård och omsorg hemma.

Familjevård

Vi ordnar familjevård när funktionsförmågan har försämrats, antingen i klientens eget hem eller hos en familjevårdare.

Stödtjänster för boende i hemmet

Vi ordnar hemlevererade måltider när det är en förutsättning för den äldre att klara sig hemma.
Vi ersätter nödvändiga ändringsarbeten hemma om de är en förutsättning för att den äldre personen självständigt kan bo där.
Vi stöder äldre i att bo hemma genom att ordna hjälp för att uträtta ärenden.
​​Vi hjälper äldre med att handla när de inte klarar av det självständigt eller med hjälp av närstående.
Vi ordnar färdhjälp när resor med kollektivtrafiken inte är möjliga.
Vi ordnar hjälp för de äldre med att tvätta sig och sköta hygienen vid behov.
Vi ordnar städhjälp när den äldre personen inte klarar av att städa självständigt eller med hjälp av anhöriga.
Vi hjälper i nödsituationer dygnet runt med hjälp av en trygghetstelefon och en alarmknapp.
Vi ordnar hjälp med tvätten när den inte kan skötas i samband med den regelbundna hemvården.

Rehabilitering för äldre

Vi stöder funktionsförmågan och förmågan att klara sig i den egna vardagen med olika hjälpmedel.
Vi stöder klienter i alla åldrar med deras rörelse- och funktionsförmåga samt deras förmåga att självständigt klara av vardagen.
Vi erbjuder rehabilitering då funktionsförmågan är försämrad eller om det har blivit svårare att klara av vardagen på grund av en sjukdom eller skada.
Rehabilitering hemma stöder och vägleder dig när det har blivit svårt att röra dig eller klara av vardagssysslor. 
Vi stöder äldres fysiska funktionsförmåga, socialt umgänge och boendet hemma så länge som möjligt.
Vi ordnar kortvarig institutionsvård för rehabilitering eller för bedömning av nuläget.

Hemvård

Vi stödjer boendet hemma för äldre vars funktionsförmåga är tillfälligt nedsatt och som har ett kortvarigt vårdbehov.
Vi stöder boende i hemmet och ett självständigt liv för äldre.
Med hemvård på distans avses en tjänst där hembesöket sköts med hjälp av en videouppkoppling.

Hälsostations- och sjukhustjänster

Vi behandlar och undersöker både akuta och kroniska sjukdomar.
Esbo sjukhus är expert på vård och rehabilitering av äldre samt en stödtjänst för boende i hemmet.
Det västra sjukhusområdets avdelningar är enheter för äldreomsorg och rehabilitering för äldre. Området omfattar Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ordnar den specialiserade sjukvården inom Västra Nylands välfärdsområde.
Vi genomför multiprofessionell bedömning med anknytning till åldrande samt erbjuder rehabiliteringsperioder. Geriatriska polikliniken är verksam i Esbo.
Vi undersöker och vårdar i huvudsak personer över 70 år som är oroliga för sitt minne eller som misstänks ha minnesproblem.
På Esbo sjukhus finns en palliativ enhet, som består av en palliativ poliklinik, hemsjukhuset samt avdelningarna för vård i livets slutskede och palliativ vård.
Vi ordnar sjukhusvård hemma när det inte är nödvändigt att vistas på sjukhuset.
Vi stöder klienter inom serviceboende och hemvård med ett mobilt sjukhus, som är specialiserat på joursituationer. Vi arbetar i Esbo och Grankulla.
Vi ser till att din utskrivning från jourpolikliniken eller avdelningsvården löper smidigt och tryggt.

Boende

Vi ordnar planerade vårdperioder, vars syfte är att stödja boendet hemma.
Vi ordnar tillfällig vård och omsorg till exempel medan närståendevårdaren eller den anhöriga är på arbetet. 
Vi ordnar visstidsboende när det tillfälligt inte är möjligt att bo hemma.
Vi erbjuder gemenskapsboende i hyresbostäder när det inte längre är möjligt att bo hemma men hjälp inte behövs kontinuerligt.
Vi ordnar institutionsvård för personer vars vård inte kan ordnas hemma eller i en servicebostad.
Om dygnetruntvård inte kan ordnas hemma eller på serviceboende kan äldre med ett separat beslut få bo i institutionsvård.
Vi ordnar kortvarig institutionsvård för rehabilitering eller för bedömning av nuläget.

Allmänna socialservice

Här hittar du alla socialtjänster i Västra Nyland.

Nyheter

  • Främjande av hälsa och välfärd
  • Hela Västra Nylands välfärdsområde
  • 1.9.2023 8.48
  • Främjande av hälsa och välfärd
  • Hela Västra Nylands välfärdsområde
  • 31.8.2023 7.47