Ikääntyneille

Tuemme ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia sekä etsimme yhdessä keinoja mielekkääseen, aktiiviseen ja turvalliseen elämään.

Täältä löydät tietoa ikääntyneiden palveluista sekä yhteydenottotavoista.

Länsi-Uudenmaan Seniori-Info palvelee ikääntyneitä ja heidän läheisiään ikääntyneiden hyvinvointiin, arjen sujumiseen sekä palveluihin hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat Seniori-infon neuvontapalvelun puhelimitse, sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla.

Seniori-infossa etsimme kanssasi erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja kotona asumisen ja mielekkään arjen tukemiseksi. Annamme tietoa alueellasi toimivien yhdistysten ja yritysten tarjoamista vaihtoehdoista, sekä ohjaamme tarvittaessa hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen piiriin.

Löydät täältä myös tietoa erilaisista ikääntyneiden palveluista sekä palvelujen myöntämisperusteista ja asiakasmaksuista. Palveluihin hakeutuminen tapahtuu Seniori-infon kautta.

Jos olet jo asiakkuudessa, voit olla suoraan yhteydessä palveluasi toteuttavaan tahoon.

Ota yhteyttä

Länsi-Uudenmaan Seniori-info:

Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15.

Terveydellisissä kysymyksissä ole yhteydessä oman alueesi terveysasemaan. Seniori-infosta ei voi varata aikoja terveysasemalle tai muihin terveyspalveluihin

Hätätilanteessa ota yhteyttä puhelinnumeroon 112.

Tarvitsen apua ja neuvoja

Tarvitsen apua -yhteydenottolomake on sähköinen matalan kynnyksen avunpyyntökanava ikääntyneille ja ikääntyneiden omaisille ja läheisille.

Neuvonta ja ohjaus

Etsimme ratkaisuja ikääntyneen arjen avuksi sekä ohjaamme sopivien palvelujen piiriin.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.
Tarjoamme veteraaneille kotona asumista tukevia palveluja, kuten kotihoitoa sekä veteraanikuntoutusta.
Hyvinvointia edistävä toiminta tukee ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa toimintakykyä ja edistää omatoimista elämää. Toiminta voi toteutua hyvinvointialueen, kunnan, kaupunkien, yksityisten toimijoiden tai kolmannen sektorin järjestämänä.
Oheiselta sivulta löydät tietoa palvelutarpeen arvioinnista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteista, ehdoista ja kriteereistä.

Omaishoito

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion ja palveluita, joiden tarkoitus on tukea omaishoitajan työtä ja jaksamista.

Perhehoito

Järjestämme perhehoitoa toimintakyvyn heikennyttyä joko omassa kodissa tai perhehoitajan luona.

Kotona asumista tukevat palvelut

Järjestämme kotiin kuljetettavia aterioita, kun se on edellytys kotona pärjäämiselle.
Korvaamme kodin välttämättömät muutostyöt, joita itsenäinen asuminen edellyttää.
Tuemme ikääntyneen kotona asumista järjestämällä asiointiapua.
Avustamme kaupassa asioinnissa, kun se ei onnistu itsenäisesti tai läheisten avulla.
Järjestämme kuljetusapua, kun liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä ei ole mahdollista.
Järjestämme tilanteen mukaan apua peseytymiseen ja hygienian hoitoon.
Järjestämme siivousapua, kun siivouksesta huolehtiminen ei onnistu itsenäisesti tai läheisten avulla.
Autamme hätätilanteissa ympäri vuorokauden turvapuhelimen ja hälytysnapin avulla.
Järjestämme apua pyykinpesussa, kun sitä ei voida hoitaa säännöllisen kotihoidon osana.

Ikääntyneiden kuntoutus

Tuemme toimintakykyä ja selviytymistä omassa arkielämässä erilaisin apuvälinein.
Tuemme  liikkumis- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä omassa arkielämässä. 
Tarjoamme kuntoutusta, kun toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.
Järjestämme tukea ja ohjausta, kun liikkuminen tai päivittäisistä arkiaskareista selviytyminen on vaikeutunut.
Tuemme fyysistä toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä sekä turvaamme kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Järjestämme lyhytaikaista laitoshoitoa kuntoutuksen tai nykytilanteen arvioinnin ajaksi.

Kotihoito

Tuemme kotona asumista, kun toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on lyhytaikainen.
Tuemme ikääntyneiden kotona asumista ja omatoimista elämää.
Täältä löydät kotihoidon alueelliset yhteystiedot.
Etäkotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jossa kotikäynti suoritetaan videoyhteyden välityksellä.

Terveysasema- ja sairaalapalvelut

Hoidamme ja tutkimme sairauksia sekä tuemme terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Espoon sairaala on ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija sekä kotona asumisen tukipalvelu.
Läntisen sairaala-alueen osastot ovat ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen yksiköitä. Alueeseen kuuluvat Lohja, Karkkila, Vihti, Siuntio, Raasepori, Inkoo ja Hanko.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon.
Teemme ikääntymiseen liittyvää moniammatillista arviointia sekä tarjoamme kuntoutusjaksoja. Geriatrian poliklinikka toimii Espoossa.
Tutkimme ja hoidamme pääasiassa 70 vuotta täyttäneitä, joilla on huolta muististaan tai joilla epäillään muistihäiriötä.
Espoon sairaalassa toimii palliatiivinen yksikkö, joka muodostuu palliatiivisesta poliklinikasta, kotisairaalasta sekä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoista.
Järjestämme sairaalahoitoa kotona silloin, kun sairaalassa olo ei ole välttämätöntä.
Tuemme palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaita päivystystilanteisiin erikoistuneella liikkuvalla sairaalayksiköllä.
Autamme kotiutumaan päivystyspoliklinikalta tai osastohoidosta sujuvasti ja turvallisesti.

Asumispalvelut

Järjestämme suunniteltuja hoitojaksoja, joiden tavoitteena on tukea kotona asumista.
Järjestämme tilapäistä hoitoa ja huolenpitoa esimerkiksi omaishoitajan tai läheisen työssäkäynnin ajaksi. 
Järjestämme määräaikaista asumista, kun kotona asuminen ei ole tilapäisesti mahdollista.
Tarjoamme yhteisöllistä vuokra-asumista, kun kotona asuminen ei enää onnistu mutta jatkuvaa avun tarvetta ei ole.
Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa hoivakodissa.
Järjestämme laitoshoitoa henkilöille, joille ei voida järjestää hoitoa kotona tai palveluasunnossa.
Järjestämme lyhytaikaista laitoshoitoa kuntoutuksen tai nykytilanteen arvioinnin ajaksi.

Yleiset sosiaalipalvelut

Täältä löydät koko hyvinvointialueen yleiset sosiaalipalvelut.